Štúdium na vysokej škole

top
1. Aplikovaná informatika
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, bakalárske
Trnava
top
2. MBA Corporate Management
European School of Business & Management SE
e-learning, MBA
Praha 2 - Vinohrady
top
0 €
3. MBA Management, organizácia a riadenie
Business Institut EDU a.s.
e-learning, MBA
Bratislava
top
4. Chémia
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, bakalárske
Trnava
top
84 000 Kč
5. MBA Executive management – Online program
Cambridge Business School s.r.o.
diaľkové, MBA
Praha

Štúdium na strednej škole

1. Obchodná akadémia so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a…
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
2. Dizajn - grafický a priestorový dizajn
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
60 €
3. Daňové služby (diplomovaný špecialista, titul DiS, večerné)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
58 €
4. Služby v cestovnom ruchu (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
0 €
5. štúdium popri zamestnaní s maturitou
Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA
diaľkové, nadstavbové
Skalica
Extra klienti
© 2022 Všetky práva vyhradené, 0.027s
design: widegrafik.