Štúdium na vysokej škole

top
0 €
1. Biotechnológie
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, magisterské
Trnava
top
2. Učiteľstvo výchovy k občianstvu
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
top
3. Učiteľstvo telesnej výchovy - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
top
4. Učiteľstvo chémie - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
top
5. Učiteľstvo výtvarného umenia - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina

Štúdium na strednej škole

top
597 €
1. Externé maturitné štúdium popri zamestnaní
Súkromná obchodná akadémia Prievidza
externé, štvorročné
Prievidza
2. POMATURITNÉ ŠTÚDIUM - OBCHODNÁ AKADÉMIA - DIŠTANČNÁ forma
Súkromná obchodná akadémia AMOS
e-learning, pomaturitné
Bratislava
3. Spoločné stravovanie 2-ročné
Súkromná stredná odborná škola
externé, nadstavbové
Bratislava
4. Grafik digitálnych médií
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
1 991,64 €
5. S.G.Mercury 8-ročné gymnázium so zameraním na golf
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
Extra klienti
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.053s
design: widegrafik.