Štúdium na vysokej škole

top
1. Špeciálna pedagogika - Pedagogika a edukácia jednotlivcov s narušenou…
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
top
84 000 Kč
2. MBA Executive management – Online program
Cambridge Business School s.r.o.
diaľkové, MBA
Praha
top
3. Učiteľstvo histórie - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
top
79 €
4. UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v…
externé, Univerzita tretieho veku
Bratislava
top
5. Aplikovaná chémia
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, magisterské
Trnava

Štúdium na strednej škole

top
597 €
1. Externé maturitné štúdium popri zamestnaní
Súkromná obchodná akadémia Prievidza
externé, štvorročné
Prievidza
58 €
2. Daňové služby (diplomovaný špecialista, titul DiS, večerné)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
1 692,89 €
3. S.G.Mercury - 8 ročné gymnázium
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
4. Grafik digitálnych médií
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
58 €
5. Služby v cestovnom ruchu (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
Extra klienti
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.068s
design: widegrafik.