Didaktika na vysokej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
top
1. Špeciálna pedagogika - Pedagogika detí s narušenou komunikačnou…
Inštitút priemyselnej výchovy
externé, kvalifikačne
Žilina
top
2. Učiteľstvo geografie - rozširujúce štúdium
Inštitút priemyselnej výchovy
externé, kvalifikačne
Žilina
top
3. Učiteľstvo histórie - rozširujúce štúdium
Inštitút priemyselnej výchovy
externé, kvalifikačne
Žilina
top
4. Učiteľstvo biológie - rozširujúce štúdium
Inštitút priemyselnej výchovy
externé, kvalifikačne
Žilina
top
5. Učiteľstvo telesnej výchovy - rozširujúce štúdium
Inštitút priemyselnej výchovy
externé, kvalifikačne
Žilina
top
6. UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY - rozširujúce štúdium
Inštitút priemyselnej výchovy
externé, kvalifikačne
Žilina
top
7. Učiteľstvo výchovy k občianstvu
Inštitút priemyselnej výchovy
externé, kvalifikačne
Žilina
top
8. ŠTÚDIÁ ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PRE UČITEĽOV, UČITEĽKY MŠ,…
Inštitút priemyselnej výchovy
externé, kvalifikačne
Žilina
9. Učiteľstvo akademického predmetu biológia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
10. Učiteľstvo akademického predmetu fyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
11. Učiteľstvo akademického predmetu geografia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
12. Medziodborové štúdium chémie (1. stupeň štúdia učiteľstva chémie)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
13. Medziodborové štúdium fyziky (1. stupeň štúdia učiteľstva fyziky)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
14. Doplňujúce pedagogické štúdium
Inštitút priemyselnej výchovy
externé, kvalifikačne
Žilina
15. Medziodborové štúdium matematiky (1. stupeň štúdia učiteľstva…
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
16. Medziodborové štúdium biológie (1. stupeň štúdia učiteľstva biológie)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
17. Učiteľstvo akademického predmetu matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
18. Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
denné, bakalárske, magisterské, doktorandské
Prešov
19. Medziodborové štúdium informatiky (1. stupeň štúdia učiteľstva…
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
20. Učiteľstvo akademického predmetu informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
« predchádzajúca 1 2 nasledujúca »
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.060s
design: widegrafik.