Štúdium na vysokej škole

top
1. Špeciálna pedagogika - Pedagogika detí s narušenou komunikačnou…
Inštitút priemyselnej výchovy
externé, kvalifikačne
Žilina
top
2. Učiteľstvo geografie - rozširujúce štúdium
Inštitút priemyselnej výchovy
externé, kvalifikačne
Žilina
top
3. Učiteľstvo histórie - rozširujúce štúdium
Inštitút priemyselnej výchovy
externé, kvalifikačne
Žilina
top
1 950 €
4. EKONÓMIA, MANAŽMENT A OHODNOCOVANIE MAJETKU
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
externé, kvalifikačne
Bratislava
top
5. Učiteľstvo biológie - rozširujúce štúdium
Inštitút priemyselnej výchovy
externé, kvalifikačne
Žilina

Štúdium na strednej škole

top
597 €
1. Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6…
Akadémia vzdelávania Prievidza
externé, štvorročné
Prievidza
top
597 €
2. Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6…
Akadémia vzdelávania Prievidza
externé, trojročné
Prievidza
3. POMATURITNÉ ŠTÚDIUM - OBCHODNÁ AKADÉMIA - DIŠTANČNÁ forma
Súkromná obchodná akadémia AMOS
e-learning, pomaturitné
Bratislava
9 000 €
4. Námorný strojný dôstojník
Združenie pre námorné vzdelávanie
denné, pomaturitné
Bratislava
5. KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO - maliarske techniky
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
Extra klienti
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.059s
design: widegrafik.