Štúdium na vysokej škole

top
1. Pozemkové úpravy a geografické informačné systémy
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej…
denné, bakalárske
Nitra
top
30 €
2. Chémia a aplikovaná chémia
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, bakalárske
Trnava
top
3. Učiteľstvo geografie - rozširujúce štúdium
Inštitút priemyselnej výchovy
externé, kvalifikačne
Žilina
top
2 290 €
4. Teória a dejiny štátu a práva - externé štúdium, doktorandský stupeň
Fakulta práva PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
top
720 €
5. Bezpečnosť krmív a potravín - denná forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, bakalárske
Košice

Štúdium na strednej škole

top
597 €
1. Štúdium popri zamestnaní externou formou v študijnom odbore 6317 6…
Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o.
externé, trojročné
Liptovský Mikuláš
top
2. Bilingválne 5 ročné gymnázium
Spojená škola
denné, päťročné
Bratislava - Karlova Ves
top
3. Six Sigma / Lean - Green Belt Training
FBE Bratislava s.r.o.
denné, nadstavbové
Bratislava
top
385 €
4. EBC* L - European Business Competence *Licence - Medzinárodný…
Centrum transferu poznatkov, PEVŠ
externé, nadstavbové
Bratislava
top
597 €
5. Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6…
Akadémia vzdelávania Prievidza
externé, trojročné
Prievidza
Extra klienti
© 2014 Všetky práva vyhradené, 0.143s
design: widegrafik.