Štúdium na vysokej škole

top
2 450 €
1. Mediálna komunikácia, bakalársky stupeň, denné štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
top
2. Media Relations/Vzťahy s médiami (študijný program vyučovaný v…
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a…
denné, bakalárske
Trnava
top
3. Krajinné inžinierstvo
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej…
denné, bakalárske
Nitra
top
600 €
4. Aplikovaná informatika
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
externé, bakalárske
Trnava
top
2 550 €
5. Masmediálna a marketingová komunikácia, denné štúdium, magisterský…
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava

Štúdium na strednej škole

top
597 €
1. Štúdium popri zamestnaní externou formou v študijnom odbore 6317 6…
Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o.
externé, trojročné
Liptovský Mikuláš
top
2. Bilingválne 5 ročné gymnázium
Spojená škola
denné, päťročné
Bratislava - Karlova Ves
top
385 €
3. EBC* L - European Business Competence *Licence - Medzinárodný…
Centrum transferu poznatkov, PEVŠ
externé, nadstavbové
Bratislava
top
4. Six Sigma / Lean - Green Belt Training
FBE Bratislava s.r.o.
denné, nadstavbové
Bratislava
top
597 €
5. Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6…
Akadémia vzdelávania Prievidza
externé, trojročné
Prievidza
Extra klienti
© 2014 Všetky práva vyhradené, 0.146s
design: widegrafik.