Štúdium na vysokej škole

top
30 €
1. Chémia
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, bakalárske
Trnava
top
1 350 €
2. Verejná správa a styk s verejnosťou
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola…
externé, bakalárske
Bratislava
top
0 €
3. Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle - Podnikový a…
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of…
denné, bakalárske, magisterské, MBA
Bratislava, Trenčín
top
4. Učiteľstvo biológie - rozširujúce štúdium
Inštitút priemyselnej výchovy
externé, kvalifikačne
Žilina
top
5. Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, doktorandské
Trnava

Štúdium na strednej škole

top
597 €
1. Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6…
Akadémia vzdelávania Prievidza
externé, trojročné
Prievidza
2. Manažment regionálneho cestovného ruchu
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
58 €
3. Daňové služby (diplomovaný špecialista, titul DiS, večerné)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
58 €
4. HOTELOVÁ AKADÉMIA so zameraním na hotelový a gastronomický manažment
Súkromná stredná odborná škola
denné, pomaturitné
Košice
68 €
5. Grafik digitálnych médií (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
Extra klienti
© 2016 Všetky práva vyhradené, 0.138s
design: widegrafik.