Štúdium na vysokej škole

top
1 790 €
1. Aplikovaná informatika - denná forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
top
1 790 €
2. Aplikovaná informatika - externá forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, magisterské
Bratislava
top
3. Špeciálna pedagogika - Pedagogika detí s narušenou komunikačnou…
Inštitút priemyselnej výchovy
externé, kvalifikačne
Žilina
top
1 890 €
4. Psychológia -bakalársky stupeň - externá forma štúdia
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
top
2 490 €
5. Medzinárodného podnikania - doktorandské štúdium, externé štúdium
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava

Štúdium na strednej škole

top
597 €
1. Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6…
Akadémia vzdelávania Prievidza
externé, trojročné
Prievidza
top
597 €
2. Štúdium popri zamestnaní externou formou v študijnom odbore 6317 6…
Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Liptovský…
externé, trojročné
Liptovský Mikuláš
top
3. Six Sigma / Lean - Green Belt Training
FBE Bratislava s.r.o.
denné, nadstavbové
Bratislava
top
385 €
4. EBC* L - European Business Competence *Licence - Medzinárodný…
Centrum transferu poznatkov, PEVŠ
externé, nadstavbové
Bratislava
5. CESTOVNÝ RUCH - DIAĽKOVÉ štúdium - titul "DiS", 1. stupeň…
Súkromná obchodná akadémia AMOS
diaľkové, pomaturitné
Bratislava
Extra klienti
© 2015 Všetky práva vyhradené, 0.153s
design: widegrafik.