Štúdium na vysokej škole

top
5 000 €
1. General Management Programme (GMP)
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
diaľkové, MBA
Bratislava
top
720 HUF
2. Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii -…
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
externé, bakalárske
Košice
top
30 €
3. Aplikovaná biológia
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, magisterské
Trnava
top
4. Aplikovaná informatika
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, bakalárske
Trnava
top
600 €
5. Aplikovaná informatika
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
externé, bakalárske
Trnava

Štúdium na strednej škole

top
597 €
1. Štúdium popri zamestnaní externou formou v študijnom odbore 6317 6…
Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o.
externé, trojročné
Liptovský Mikuláš
top
597 €
2. Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6…
Akadémia vzdelávania Prievidza
externé, trojročné
Prievidza
top
3. Bilingválne 5 ročné gymnázium
Spojená škola
denné, päťročné
Bratislava - Karlova Ves
top
4. Six Sigma / Lean - Green Belt Training
FBE Bratislava s.r.o.
denné, nadstavbové
Bratislava
58 €
5. Daňové služby (diplomovaný špecialista, titul DiS, večerné)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
Extra klienti
© 2014 Všetky práva vyhradené, 0.142s
design: widegrafik.