Obchodná akadémia (kvalifikačné pomaturitné štúdium, večerné alebo denné štúdium)

Štúdium ponúka Súkromná stredná odborná škola

Dĺžka štúdia 2
Termín podania prihlášok 31.8.2018
Cena (neplatca DPH) 58 €
Poznámka k cene mesačne
Poplatok za prijímacie skúšky 70 €
Lokalita štúdia Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt Ing. Tímea Kisová
tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent je pripravený samostatne vykonávať činnosť odborného ekonomického pracovníka – v oblasti spracovania informácií v oblasti výroby, marketingu, manažmentu, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia, v oblasti organizácie bankovníctva, bankových operácií a peňažného obehu, disponuje aktívnym ovládaním cudzích jazykov a výpočtovej techniky. Získané vzdelanie umožní absolventovi uplatniť sa vo všetkých formách podnikania v tuzemsku a v styku so zahraničím.

Organizácia štúdia

ODBORNÉ PREDMETY štúdia: ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia, administratívne cvičenia, hospodárske výpočty a štatistika, úvod do makroekonómie, právo, ekonomické cvičenia, spoločenská komunikácia, cvičná firma, sociológia a komunikácia, marketing, manažment, bankovníctvo, výchova k podnikaniu, prax.

Www stránka www.ssoske.sk
Štúdium je ukončené - záverečná skúška z odborných ekonomických predmetov - certifikát KROS (slovenský účtovnícky softvér): * ALFA plus - jednoduché účtovníctvo * OMEGA - podvojné účtovníctvo * OLYMP - mzdy a personalistika

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná stredná odborná škola
Adresa sídla školy Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
web: www.ssoske.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná stredná odborná škola

68 €
1. Mechanik počítačových sietí (pomaturitné, kvalifikačné štúdium…
Súkromná stredná odborná škola
externé, pomaturitné
Košice
2. Mechanik počítačových sietí - IT špecialista
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
3. Manažment regionálneho cestovného ruchu
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
4. Obchodná akadémia so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a…
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
58 €
5. Služby v cestovnom ruchu (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.068s
design: widegrafik.