Grafik digitálnych médií (kvalifikačné pomaturitné štúdium, externé štúdium)

Štúdium ponúka Súkromná stredná odborná škola

Dĺžka štúdia 2
Cena (neplatca DPH) 68 €
Poznámka k cene Školné sa platí mesačne. V cene školného je zahrnuté: používanie výkonných počítačov s internetom a grafických programov Adobe Master Collection cs 5, používanie ateliéru so stojanmi a pod.
Poplatok za prijímacie skúšky 70 €
Lokalita štúdia Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt Ing. Tímea Kisová
tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Príprava študentov v študijnom odbore grafik digitálnych médií zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu.

Obsahom pomaturitného štúdia odboru Grafik digitálnych médií sú nasledujúce odborné predmety:

  • elektronické publikovanie
  • digitálne média
  • fotografia
  • spracovanie obrazu a textu
  • spracovanie sekvencií
  • grafický dizajn digitálnych médií
  • počítačová grafika
  • programovanie (tvorba webstránok a základná tvorba počítačových hier)
  • odborný výcvik (vypracovanie zadaní v grafických programoch)
  • ekonomika

Každý študent má k dispozícií VLASTNÝ POČÍTAČ s nainštalovanou plnou verziou grafických programov softvérového balíka ADOBE CS6 MASTER COLLECTION (CZ jazyk) alebo ADOBE CS5 MASTER COLLECTION (CZ jazyk) a 3D Studio Max – študenti si nemusia nosiť do školy vlastné notebooky.

Vyučujú odborní lektori, profesionálni dizajnéri a grafici firmy SCORREGIO DESIGN group.

UPLATNENIE našich absolventov štúdia:

Absolvent študijného odboru GRAFIK digitálnych médií má široké uplatnenie najmä v oblasti propagačnej grafiky, animovanej tvorby, kamera a strih, produktového a interiérového dizajnu, fotografického dizajnu…

Absolvent nájde uplatnenie v grafických štúdiach, reklamných agentúrach, fotografických ateliéroch, interiérových štúdiach, tlačových, informačných a spravodajských agentúrach, televízií, IT firmách, návrhár webstránok, grafik/dizajnér vo vlastnom dizajnérskom štúdiu.

Študent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole umeleckého a výtvarného zamerania, predovšetkým v oblasti dizajnu, propagačnej grafike, audiovizuálne média (film a televízia), animovaná tvorba, architektúra, fotografia a nové média ale aj v oblasti teórie výtvarného umenia, teórie masmédií a príbuzných odborov.

Vďaka rozšíreniu učebného plánu o predmet Figurálne kreslenie môže absolvent pokračovať v štúdiu na vysokej škole so zameraním na maľbu a voľné výtvarné umenie.

Štúdium napomáha rozvíjať kreatívne myslenie, učí zmysluplne obhajovať účelné myšlienky a metódy vo svojom odbore.

Študent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu.

Organizácia štúdia

NOVINKA: Tvorba počítačových hier

Študenti v nižších ročníkoch si v rámci predmetu Spracovanie sekvencií osvoja princípy tvorby grafiky, základy animovania, prácu s exportom, ozvučovaním a strihom videa. Naučia sa jednoduché programovanie, na základe čoho zvládnu vytvoriť interaktívne prezentácie.

Pokročilejšie programovanie vo vyššom ročníku bude napokon zahŕňať vytváranie počítačových hier. Študenti tak nadobudnú znalosti v grafike, animovaní a programovaní čo im pomôže pri uplatnení v hernom priemysle.

Www stránka www.ssoske.sk
Štúdium je ukončené maturitná skúška z odborných predmetov a prezentácia záverečnej odbornej práce (webová stránka firmy; krátky film; animovaný spot; corporate design firmy - loga firmy, vizitky, obaly produktov atď.; tematická fotografia, 3D vizualizácia modelu a návr
Ďalšie informácie o štúdiu Podmienky prijatia na štúdium: podpísanie Zmluvy o štúdiu, v deň zápisu úhrada jednorázového zápisného 70€ a školné za mesiac september 68 €.
Uplatnenie absolventov Absolvent študijného odboru GRAFIK digitálnych médií má široké uplatnenie najmä v oblasti propagačnej grafiky, animovanej tvorby, kamera a strih, produktového a interiérového dizajnu, fotografického dizajnu... Absolvent nájde uplatnenie v grafických štúdiach, reklamných agentúrach, fotografických ateliéroch, interiérových štúdiach, tlačových, informačných a spravodajských agentúrach, televízií, IT firmách, návrhár webstránok, grafik/dizajnér vo vlastnom dizajnérskom štúdiu. Študent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole umeleckého a výtvarného zamerania, predovšetkým v oblasti dizajnu, propagačnej grafike, audiovizuálne média (film a televízia), animovaná tvorba, architektúra, fotografia a nové média ale aj v oblasti teórie výtvarného umenia, teórie masmédií a príbuzných odborov. Vďaka rozšíreniu učebného plánu o predmet Figurálne kreslenie môže absolvent pokračovať v štúdiu na vysokej škole so zameraním na maľbu a voľné výtvarné umenie. Štúdium napomáha rozvíjať kreatívne myslenie, učí zmysluplne obhajovať účelné myšlienky a metódy vo svojom odbore. Študent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu.

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná stredná odborná škola
Adresa sídla školy Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
web: www.ssoske.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná stredná odborná škola

58 €
1. Obchodná akadémia (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
68 €
2. Mechanik počítačových sietí (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, trojročné
Košice
68 €
3. Grafik digitálnych médií (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
58 €
4. Obchodná akadémia (kvalifikačné pomaturitné štúdium, večerné alebo…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
58 €
5. Manažment regionálneho cestovného ruchu (kvalifikačné štúdium, denné…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.073s
design: widegrafik.