BANKOVÝ MANAŽMENT

Štúdium ponúka BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA

Dĺžka štúdia 3 roky (6 semestrov)
Cena (neplatca DPH) 774 €
Poznámka k cene za semester
Lokalita štúdia BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA, Konzultačné stredisko Prešov, Duchnovičovo námestie 1, 080 01, Prešov
Kontakt Bc. Alexandra Adamečková, Božena Dancáková - študijné referentky
tel: +421/51 /749 58 06
e-mail: presov@bivs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Cieľom študijného odboru je príprava vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, teoreticky i prakticky pripravených pre výkon profesií typických pre bankovníctvo, poisťovníctvo a celú finančnú sféru, pre finančné riadenie podnikov a inštitúcií, ako aj pre verejnú správu a samosprávu.

Organizácia štúdia

Prednášky, semináre a cvičenia podľa stanoveného študijného plánu a rozvrhu hodín – v sobotu od 8:00 do 17:00 hod.

Www stránka www.bivs.sk
Štúdium je ukončené Štátna skúška a obhajoba bakalárskej práce. Udelenie titulu Bc.
Podmienky prijatia Prijímacie pohovory na BIVŠ pre akademický rok 2011/2012 sú BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK.
Ďalšie informácie o štúdiu DNI OTVORENÝCH DVERÍ V roku 2012 pripravujeme pre záujemcov o štúdium na BIVŠ, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica dve vlny kampane DNI OTVORENÝCH DVERÍ. Príďte sa opýtať na všetko, čo Vás zaujíma priamo do sídla školy v Banskej Bystrici alebo do konzultačných stredísk v Galante, Liptovskom Mikuláši a Prešove. Môžete si vypočuť krátku prezentáciu o výhodách a možnostiach štúdia na BIVŠ, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica a taktiež si pozrieť priestory a vybavenie učební. Časový harmonogram začiatkov prezentácií: 8:30 hod., 10:00 hod., 12:00 hod., 14:00 hod. a 15:15 hod. TERMÍNY DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ 1. VLNA 26. január 2012 2. február 2012 16. február 2012 15. marec 2012 2. VLNA 14. jún 2012 16. august 2012 23. august 2012 6. september 2012
Uplatnenie absolventov Absolvent získa kvalifikáciu potrebnú pre výkon profesií na úrovni nižšieho a stredného bankového manažmentu. Uplatní sa na postoch vedúceho oddelenia služieb, vedúceho prevádzky, riaditeľa expozitúry, šéfa špecializovaného oddelenia, riaditeľa regionálnej alebo miestnej pobočky banky a na mnohých ďalších.

Detail školy

Organizátor štúdia BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Adresa sídla školy Duchnovičovo námestie 1, 080 01, Prešov
Kontakt na spoločnosť tel: 051/74 95 806
e-mail: presov@bivs.sk
web: www.bivs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Súkromná vysoká škola, ktorá poskytuje bakalárske a magisterské vzdelávanie v oblastiach bankovníctva, manažmentu, financií, informačných technológií a právnej administratívy.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA

774 €
1. INFORMAĆNÉ TECHNOLÓGIE
BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
externé, bakalárske
Prešov
774 €
2. BANKOVÝ MANAŽMENT
BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
externé, bakalárske
Prešov
870 €
3. FINANCIE
BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
externé, inžinierske, magisterské
Prešov
774 €
4. PRÁVNA ADMINISTRATÍVA V PODNIKATEĽSKEJ SFÉRE
BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
externé, bakalárske
Prešov
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.116s
design: widegrafik.