Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, vyhľadávanie vysokoškolských štúdií

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
1. Organická chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
0 €
2. Fyzika kondenzovaných látok
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
3. Chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
600 €
4. Informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
externé, bakalárske
Košice
5. Fyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
6. Informatika pre sociálnu prácu so zdravotne znevýhodnenými …
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
7. Manažérska matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
8. Genetika a molekulárna cytológia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
0 €
9. Matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
10. Medziodborové štúdium biológie (1. stupeň štúdia učiteľstva biológie)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
11. Učiteľstvo akademického predmetu geografia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
12. Biochémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
13. Analytická chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
0 €
14. Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
15. Jadrová a subjadrová fyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
16. Medziodborové štúdium matematiky (1. stupeň štúdia učiteľstva…
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
17. Geografia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
18. Ekonomická a finančná matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
19. Učiteľstvo akademického predmetu chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
20. Medziodborové štúdium fyziky (1. stupeň štúdia učiteľstva fyziky)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
« predchádzajúca 1 2 nasledujúca »
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.083s
design: widegrafik.