Vyhľadávanie vysokoškolských štúdií v Košiciach

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
top
1 600 €
1. Digitálny design a multimédiá - ročné dvojsemestrálne akreditované…
DIGITAL PRO s.r.o
externé, kvalifikačne
Košice
2. Fyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
3. Chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
790 €
4. Riadenie bezpečnostných systémov - Ing. (denné/externé)
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
denné, inžinierske
Košice
5. Analytická chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
600 €
6. Informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
externé, bakalárske
Košice
0 €
7. Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
8. Biológia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
9. Matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
10. Biochémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
11. Medziodborové štúdium geografie (1. stupeň štúdia učiteľstva…
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
0 €
12. Matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
13. Environmentálna chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
14. Medziodborové štúdium fyziky (1. stupeň štúdia učiteľstva fyziky)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
15. Manažérska matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
720 €
16. Trh a kvalita potravín - externá forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
externé, magisterské
Košice
790 €
17. Riadenie bezpečnostných systémov - Bc. (denné/externé)
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
denné, bakalárske
Košice
18. Jadrová a subjadrová fyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
19. Medziodborové štúdium matematiky (1. stupeň štúdia učiteľstva…
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
20. Učiteľstvo akademického predmetu matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
« predchádzajúca 1 2 3 nasledujúca »
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.091s
design: widegrafik.