Vyhľadávanie stredoškolských štúdií v Košickom kraji

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
1. DIZAJN - grafický a priestorový, fotografický
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, pomaturitné
Košice
58 €
2. Služby v cestovnom ruchu (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
58 €
3. Obchodná akadémia (kvalifikačné pomaturitné štúdium, večerné alebo…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
4. Mechanik počítačových sietí - IT špecialista
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
5. DIZAJN - grafický a priestorový
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
6. Obchodná akadémia so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a…
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
7. KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO - maliarske techniky
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
8. ANIMOVANÁ TVORBA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
9. Hotelová akadémia - hotelový a gastronomický manažment
Súkromná stredná odborná škola
denné, päťročné
Košice
10. PROPAGAČNÁ GRAFIKA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
58 €
11. Manažment regionálneho cestovného ruchu (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
58 €
12. HOTELOVÁ AKADÉMIA so zameraním na hotelový a gastronomický manažment
Súkromná stredná odborná škola
denné, pomaturitné
Košice
13. SCÉNICKÁ DEKORAČNÁ TVORBA A REPRODUKČNÁ MAĽBA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
14. Obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Súkromná stredná odborná škola
denné, päťročné
Košice
68 €
15. Grafik digitálnych médií (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
68 €
16. Mechanik počítačových sietí (pomaturitné, kvalifikačné štúdium…
Súkromná stredná odborná škola
externé, pomaturitné
Košice
17. Dizajn - grafický a priestorový dizajn
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
18. PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
19. Manažment regionálneho cestovného ruchu
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
58 €
20. Daňové služby (diplomovaný špecialista, titul DiS, večerné)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
« predchádzajúca 1 2 nasledujúca »
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.089s
design: widegrafik.