Vyhľadávanie stredoškolských štúdií v Košickom kraji

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
1. Hotelová akadémia - hotelový a gastronomický manažment
Súkromná stredná odborná škola
denné, päťročné
Košice
2. KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO - maliarske techniky
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
60 €
3. Manažment regionálneho cestovného ruchu (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
4. Grafik digitálnych médií
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
58 €
5. Služby v cestovnom ruchu (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
6. Obchodná akadémia so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a…
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
58 €
7. HOTELOVÁ AKADÉMIA so zameraním na hotelový a gastronomický manažment
Súkromná stredná odborná škola
denné, pomaturitné
Košice
68 €
8. Grafik digitálnych médií (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
68 €
9. Dizajn grafický a priestorový (2-ročné denné pomaturitné štúdium…
Súkromná stredná odborná škola
denné, pomaturitné
Košice
68 €
10. Mechanik počítačových sietí (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, trojročné
Košice
11. Obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Súkromná stredná odborná škola
denné, päťročné
Košice
12. FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
13. ANIMOVANÁ TVORBA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
14. DIZAJN - grafický a priestorový
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
15. Dizajn - grafický a priestorový dizajn
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
60 €
16. Daňové služby (diplomovaný špecialista, titul DiS, večerné)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
68 €
17. Mechanik počítačových sietí (pomaturitné, kvalifikačné štúdium…
Súkromná stredná odborná škola
externé, pomaturitné
Košice
18. DIZAJN - grafický a priestorový, fotografický
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, pomaturitné
Košice
19. Manažment regionálneho cestovného ruchu
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
58 €
20. Manažment regionálneho cestovného ruchu (kvalifikačné štúdium, denné…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
« predchádzajúca 1 2 nasledujúca »
© 2020 Všetky práva vyhradené, 0.047s
design: widegrafik.