Vyhľadávanie stredoškolských štúdií v Košickom kraji

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
58 €
1. Služby v cestovnom ruchu (kvalifikačné pomaturitné štúdium, denné…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
2. Hotelová akadémia - hotelový a gastronomický manažment
Súkromná stredná odborná škola
denné, päťročné
Košice
58 €
3. Obchodná akadémia (kvalifikačné pomaturitné štúdium, večerné alebo…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
4. Manažment regionálneho cestovného ruchu
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
68 €
5. Mechanik počítačových sietí (pomaturitné, kvalifikačné štúdium…
Súkromná stredná odborná škola
externé, pomaturitné
Košice
58 €
6. Daňové služby (diplomovaný špecialista, titul DiS, večerné)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
58 €
7. Manažment regionálneho cestovného ruchu (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
8. KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO - maliarske techniky
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
9. FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
10. Grafik digitálnych médií
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
68 €
11. Grafik digitálnych médií (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
12. ANIMOVANÁ TVORBA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
13. Obchodná akadémia so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a…
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
14. PROPAGAČNÁ GRAFIKA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
15. DIZAJN - grafický a priestorový, fotografický
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, pomaturitné
Košice
58 €
16. Obchodná akadémia (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
58 €
17. Služby v cestovnom ruchu (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
18. Obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Súkromná stredná odborná škola
denné, päťročné
Košice
19. SCÉNICKÁ DEKORAČNÁ TVORBA A REPRODUKČNÁ MAĽBA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
68 €
20. Mechanik počítačových sietí (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, trojročné
Košice
« predchádzajúca 1 2 nasledujúca »
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.068s
design: widegrafik.