Informačné systémy na vysokej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
top
1. Aplikovaná informatika
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, bakalárske
Trnava
600 €
2. Informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
externé, bakalárske
Košice
3. krátkodobé kurzy na IT pozície
Aptech Europe
e-learning, kvalifikačne
Bratislava
0 €
4. Informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
0 €
5. Informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske, magisterské, doktorandské
Košice
6. Informatika pre sociálnu prácu so zdravotne znevýhodnenými …
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
7. Medziodborové štúdium informatiky (1. stupeň štúdia učiteľstva…
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
1 790 €
8. Aplikovaná informatika - denná forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
1 690 €
9. Aplikovaná informatika - externá forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
750 €
10. Aplikovaná informatika - Rigorózne konanie
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
11. Aplikovaná informatika- Kybernetická bezpečnosť, Priemysel 4.0,…
Paneurópska vysoká škola
diaľkové, bakalárske, magisterské
Bratislava
1 790 €
12. Aplikovaná informatika - externá forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, magisterské
Bratislava
13. Učiteľstvo akademického predmetu informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
1 690 €
14. Aplikovaná informatika - denná forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
© 2020 Všetky práva vyhradené, 0.037s
design: widegrafik.