Informačné systémy na vysokej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
top
1. Aplikovaná informatika
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, bakalárske
Trnava
2. Informatika pre sociálnu prácu so zdravotne znevýhodnenými …
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
0 €
3. Informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske, magisterské, doktorandské
Košice
4. Učiteľstvo akademického predmetu informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
1 790 €
5. Aplikovaná informatika - externá forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, magisterské
Bratislava
750 €
6. Aplikovaná informatika - Rigorózne konanie
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
1 690 €
7. Aplikovaná informatika - denná forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
8. Aplikovaná informatika- Kybernetická bezpečnosť, Priemysel 4.0,…
Paneurópska vysoká škola
diaľkové, bakalárske, magisterské
Bratislava
600 €
9. Informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
externé, bakalárske
Košice
10. Medziodborové štúdium informatiky (1. stupeň štúdia učiteľstva…
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
11. krátkodobé kurzy na IT pozície
Aptech Europe
e-learning, kvalifikačne
Bratislava
0 €
12. Informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
1 790 €
13. Aplikovaná informatika - denná forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
1 690 €
14. Aplikovaná informatika - externá forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
© 2021 Všetky práva vyhradené, 0.046s
design: widegrafik.