Cestovný ruch a gastronómia na strednej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
1. Manažment regionálneho cestovného ruchu
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
58 €
2. Služby v cestovnom ruchu (kvalifikačné pomaturitné štúdium, denné…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
3. Spoločné stravovanie 2-ročné
Súkromná stredná odborná škola
externé, nadstavbové
Bratislava
4. Štúdium a práca v Nemecku - program The Job of my Life
Bc. Tomáš Daniška - LABORA
kombinované, trojročné
Martin
0 €
5. denné štvorročné štúdium s maturitou
Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA
denné, štvorročné
Skalica
0 €
6. Študijný odbor: 6323 6 00 hotelová akadémia
Súkromná hotelová akadémia GASMO
denné, päťročné
Bratislava
58 €
7. Manažment regionálneho cestovného ruchu (kvalifikačné štúdium, denné…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
8. Kuchár 4-ročné
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Bratislava
9. Kuchár 3-ročné
Súkromná stredná odborná škola
denné, trojročné
Bratislava
58 €
10. Manažment regionálneho cestovného ruchu (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
11. Podnikanie v remeslách a službách 2-ročné
Súkromná stredná odborná škola
externé, nadstavbové
Bratislava
58 €
12. HOTELOVÁ AKADÉMIA so zameraním na hotelový a gastronomický manažment
Súkromná stredná odborná škola
denné, pomaturitné
Košice
13. Titul "DiS", 1. stupeň VŠ vzdelania - CESTOVNÝ RUCH - DIŠTANČNÁ forma
Súkromná obchodná akadémia AMOS
e-learning, pomaturitné
Bratislava
0 €
14. Študijný odbor: 63246 00 Manažment regionálneho cestovného ruchu 
Súkromná hotelová akadémia GASMO
denné, štvorročné
Bratislava
96,26 €
15. Manažment regionálneho cestovného ruchu, Škola podnikania, Obchod a…
Súkromná stredná odborná škola HOST
denné, štvorročné
Bratislava
96,30 €
16. Súkromná hotelová akadémia HOST - denné a diaľkové - 5-ročné štúdium
Súkromná stredná odborná škola HOST
kombinované, päťročné
Bratislava
96,30 €
17. Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu - denné…
Súkromná stredná odborná škola HOST
kombinované, štvorročné
Bratislava-Nové Mesto
18. CESTOVNÝ RUCH - DIAĽKOVÉ štúdium - titul "DiS", 1. stupeň…
Súkromná obchodná akadémia AMOS
diaľkové, pomaturitné
Bratislava
19. Čašník, servírka 3-ročné
Súkromná stredná odborná škola
denné, trojročné
Bratislava
20. MATURITA DIAĽKOVO - obchodná akadémia
Súkromná obchodná akadémia AMOS
diaľkové, štvorročné
Bratislava
« predchádzajúca 1 2 nasledujúca »
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.081s
design: widegrafik.