Geografia na vysokej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
1. Učiteľstvo akademického predmetu geografia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
2. Geografia - štruktúra krajiny a jej transformácia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
3. Geografia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
4. Medziodborové štúdium geografie (1. stupeň štúdia učiteľstva…
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.024s
design: widegrafik.