Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo na strednej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
1. Obchodná akadémia so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a…
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
58 €
2. Obchodná akadémia (kvalifikačné pomaturitné štúdium, večerné alebo…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
3. Obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Súkromná stredná odborná škola
denné, päťročné
Košice
60 €
4. Obchodná akadémia (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
© 2022 Všetky práva vyhradené, 0.031s
design: widegrafik.