Verejná správa a regionálny rozvoj na strednej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
1. POMATURITNÉ ŠTÚDIUM - OBCHODNÁ AKADÉMIA - DIŠTANČNÁ forma
Súkromná obchodná akadémia AMOS
e-learning, pomaturitné
Bratislava
0 €
2. Študijný odbor: 63246 00 Manažment regionálneho cestovného ruchu 
Súkromná hotelová akadémia GASMO
denné, štvorročné
Bratislava
© 2021 Všetky práva vyhradené, 0.031s
design: widegrafik.