Učiteľstvo a vychovávateľstvo na vysokej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
top
1. Učiteľstvo výchovy k občianstvu
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
top
2. Doplňujúce pedagogické štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
top
3. Učiteľstvo výtvarného umenia - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
top
4. Učiteľstvo telesnej výchovy - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
5. Učiteľstvo psychológie - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
6. Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
denné, bakalárske, magisterské, doktorandské
Prešov
7. Učiteľstvo akademických predmetov - anglický jazyk a literatúra v…
Pedagogická fakulta UJS
denné, bakalárske
Komárno
8. Učiteľstvo akademických predmetov - nemecký jazyk a literatúra v…
Pedagogická fakulta UJS
denné, bakalárske
Komárno
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.057s
design: widegrafik.