Sociálne vedy - štúdiá na vysokej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
top
660 €
1. Politológia - Liberálne štúdiá
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o.
denné, bakalárske
Bratislava
1 890 €
2. Mediálna komunikácia, exteré štúdium, bakalárske štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
2 490 €
3. Masmediálne štúdiá, externé štúdium, doktorandský stupeň
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
4. Mediálna komunikácia/ Masmediálna a marketingová komunikácia
Paneurópska vysoká škola
denné, bakalárske, magisterské
Bratislava
2 090 €
5. Psychológia -bakalársky stupeň - denná forma štúdia
Fakulta psychológie PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
1 990 €
6. Psychológia/ Školská a pracovná psychológia
Paneurópska vysoká škola
diaľkové, bakalárske, magisterské
Bratislava
1 990 €
7. Masmediálna a marketingová komunikácia, externé štúdium, magisterský…
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, magisterské
Bratislava
2 490 €
8. Psychológia - pedagogická, poradenská a školská psychológia-…
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
2 090 €
9. Mediálna komunikácia, denne štúdium, bakalárske štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
10. Mediálna komunikácia/ Masmediálna a marketingová komunikácia
Paneurópska vysoká škola
diaľkové, bakalárske, magisterské
Bratislava
2 190 €
11. Psychológia - Sociálna a poradenská psychológia - magisterský stupeň …
Fakulta psychológie PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
2 190 €
12. Masmediálna a marketingová komunikácia, denné štúdium, magisterský…
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
750 €
13. Psychológia -Rigorozné konanie
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
260 €
14. Misijná a charitatívna práca
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava
15. Informatika pre sociálnu prácu so zdravotne znevýhodnenými …
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
260 €
16. Sociálna práca
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
detašované pracoviská: Bratislava, Nové Zámky, Prešov, Piešťany, Žilina,…
2 240 €
17. Psychológia
Paneurópska vysoká škola
denné, bakalárske, magisterské
Bratislava
1 890 €
18. Psychológia -bakalársky stupeň - externá forma štúdia
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
19. Masmediálna komunikácia
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a…
denné, bakalárske, magisterské
Trnava
20. Media Relations/Vzťahy s médiami (študijný program vyučovaný v…
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a…
denné, bakalárske
Trnava
« predchádzajúca 1 2 nasledujúca »
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.043s
design: widegrafik.