Sociálne vedy - štúdiá na vysokej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
top
660 €
1. Politológia - Liberálne štúdiá
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o.
denné, bakalárske
Bratislava
1 900 €
2. Psychológia - Sociálna a poradenská psychológia - magisterský stupeň …
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, magisterské
Bratislava
1 890 €
3. Psychológia -bakalársky stupeň - externá forma štúdia
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
2 490 €
4. Masmediálne štúdiá, externé štúdium, doktorandský stupeň
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
5. Masmediálna komunikácia
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a…
denné, bakalárske, magisterské
Trnava
6. Učiteľstvo psychológie - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
2 190 €
7. Psychológia - Sociálna a poradenská psychológia - magisterský stupeň …
Fakulta psychológie PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
2 190 €
8. Masmediálna a marketingová komunikácia, denné štúdium, magisterský…
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
750 €
9. Masmediálne štúdie - Rigorózne konanie
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
2 490 €
10. Psychológia - pedagogická, poradenská a školská psychológia-…
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
260 €
11. Sociálna práca
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
detašované pracoviská: Bratislava, Nové Zámky, Prešov, Piešťany, Žilina,…
12. Mediálna komunikácia/ Masmediálna a marketingová komunikácia
Paneurópska vysoká škola
diaľkové, bakalárske, magisterské
Bratislava
1 990 €
13. Psychológia/ Školská a pracovná psychológia
Paneurópska vysoká škola
diaľkové, bakalárske, magisterské
Bratislava
14. Informatika pre sociálnu prácu so zdravotne znevýhodnenými …
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
15. Mediálna komunikácia/ Masmediálna a marketingová komunikácia
Paneurópska vysoká škola
denné, bakalárske, magisterské
Bratislava
1 890 €
16. Mediálna komunikácia, exteré štúdium, bakalárske štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
17. Marketingová komunikácia
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a…
denné, bakalárske, magisterské
Trnava
260 €
18. Misijná a charitatívna práca
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava
2 090 €
19. Psychológia -bakalársky stupeň - denná forma štúdia
Fakulta psychológie PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
20. Media Relations/Vzťahy s médiami (študijný program vyučovaný v…
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a…
denné, bakalárske
Trnava
« predchádzajúca 1 2 nasledujúca »
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.108s
design: widegrafik.