Sociálne vedy - štúdiá na vysokej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
top
660 €
1. Politológia - Liberálne štúdiá
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o.
denné, bakalárske
Bratislava
260 €
2. Sociálna práca
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
detašované pracoviská: Bratislava, Nové Zámky, Prešov, Piešťany, Žilina,…
2 190 €
3. Psychológia - Sociálna a poradenská psychológia - magisterský stupeň …
Fakulta psychológie PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
2 190 €
4. Psychológia - Školská a pracovná psychológia - magisterský stupeň -…
Fakulta psychológie PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
750 €
5. Masmediálne štúdie - Rigorózne konanie
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
260 €
6. Misijná a charitatívna práca
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava
2 490 €
7. Masmediálne štúdiá, externé štúdium, doktorandský stupeň
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
2 240 €
8. Psychológia
Paneurópska vysoká škola
denné, bakalárske, magisterské
Bratislava
9. Mediálna komunikácia/ Masmediálna a marketingová komunikácia
Paneurópska vysoká škola
diaľkové, bakalárske, magisterské
Bratislava
2 090 €
10. Mediálna komunikácia, denne štúdium, bakalárske štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
11. Media Relations/Vzťahy s médiami (študijný program vyučovaný v…
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a…
denné, bakalárske
Trnava
1 890 €
12. Psychológia -bakalársky stupeň - externá forma štúdia
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
1 990 €
13. Masmediálna a marketingová komunikácia, externé štúdium, magisterský…
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, magisterské
Bratislava
1 890 €
14. Mediálna komunikácia, exteré štúdium, bakalárske štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
750 €
15. Psychológia -Rigorozné konanie
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
2 490 €
16. Psychológia - pedagogická, poradenská a školská psychológia-…
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
1 900 €
17. Psychológia - Sociálna a poradenská psychológia - magisterský stupeň …
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, magisterské
Bratislava
2 190 €
18. Masmediálna a marketingová komunikácia, denné štúdium, magisterský…
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
19. Mediálna komunikácia/ Masmediálna a marketingová komunikácia
Paneurópska vysoká škola
denné, bakalárske, magisterské
Bratislava
20. Informatika pre sociálnu prácu so zdravotne znevýhodnenými …
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
« predchádzajúca 1 2 nasledujúca »
© 2021 Všetky práva vyhradené, 0.040s
design: widegrafik.