Informatika a informačné technológie - štúdiá na vysokej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
top
1. Aplikovaná informatika
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, bakalárske
Trnava
2. krátkodobé kurzy na IT pozície
Aptech Europe
e-learning, kvalifikačne
Bratislava
3. Učiteľstvo akademického predmetu informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
1 690 €
4. Aplikovaná informatika - denná forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
1 690 €
5. Aplikovaná informatika - externá forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
1 790 €
6. Aplikovaná informatika - externá forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, magisterské
Bratislava
7. Aplikovaná informatika- Kybernetická bezpečnosť, Priemysel 4.0,…
Paneurópska vysoká škola
denné, bakalárske, magisterské
Bratislava
0 €
8. Matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
9. Ekonomická a finančná matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
750 €
10. Aplikovaná informatika - Rigorózne konanie
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
11. Informatika pre sociálnu prácu so zdravotne znevýhodnenými …
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
0 €
12. Informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
600 €
13. Informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
externé, bakalárske
Košice
14. Medziodborové štúdium informatiky (1. stupeň štúdia učiteľstva…
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
15. Manažérska matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
16. Aplikovaná informatika- Kybernetická bezpečnosť, Priemysel 4.0,…
Paneurópska vysoká škola
diaľkové, bakalárske, magisterské
Bratislava
17. Matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
0 €
18. Informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske, magisterské, doktorandské
Košice
19. Medziodborové štúdium matematiky (1. stupeň štúdia učiteľstva…
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
1 790 €
20. Aplikovaná informatika - denná forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
« predchádzajúca 1 2 nasledujúca »
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.074s
design: widegrafik.