Informatika a informačné technológie - štúdiá na vysokej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
top
1 600 €
1. Digitálny design a multimédiá - ročné dvojsemestrálne akreditované…
DIGITAL PRO s.r.o
externé, kvalifikačne
Košice
top
0 €
2. Aplikovaná informatika
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, magisterské
Trnava
top
3. Aplikovaná informatika
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, bakalárske
Trnava
4. Učiteľstvo akademického predmetu matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
5. Matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
1 790 €
6. Aplikovaná informatika - externá forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, magisterské
Bratislava
7. Medziodborové štúdium matematiky (1. stupeň štúdia učiteľstva…
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
0 €
8. Matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
9. Aplikovaná informatika- Kybernetická bezpečnosť, Priemysel 4.0,…
Paneurópska vysoká škola
denné, bakalárske, magisterské
Bratislava
10. Ekonomická a finančná matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
600 €
11. Informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
externé, bakalárske
Košice
1 690 €
12. Aplikovaná informatika - externá forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
0 €
13. Informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
14. Učiteľstvo akademického predmetu informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
750 €
15. Aplikovaná informatika - Rigorózne konanie
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
1 690 €
16. Aplikovaná informatika - denná forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
17. Medziodborové štúdium informatiky (1. stupeň štúdia učiteľstva…
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
18. Aplikovaná informatika- Kybernetická bezpečnosť, Priemysel 4.0,…
Paneurópska vysoká škola
diaľkové, bakalárske, magisterské
Bratislava
1 790 €
19. Aplikovaná informatika - denná forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
20. Informatika pre sociálnu prácu so zdravotne znevýhodnenými …
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
« predchádzajúca 1 2 nasledujúca »
© 2020 Všetky práva vyhradené, 0.045s
design: widegrafik.