Informatika a informačné technológie - štúdiá na vysokej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
top
1. Aplikovaná informatika
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, bakalárske
Trnava
2. Aplikovaná informatika- Kybernetická bezpečnosť, Priemysel 4.0,…
Paneurópska vysoká škola
denné, bakalárske, magisterské
Bratislava
3. Matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
1 690 €
4. Aplikovaná informatika - externá forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
5. Medziodborové štúdium informatiky (1. stupeň štúdia učiteľstva…
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
6. Manažérska matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
1 790 €
7. Aplikovaná informatika - externá forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, magisterské
Bratislava
0 €
8. Informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske, magisterské, doktorandské
Košice
0 €
9. Matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
10. Ekonomická a finančná matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
600 €
11. Informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
externé, bakalárske
Košice
12. Učiteľstvo akademického predmetu informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
13. Informatika pre sociálnu prácu so zdravotne znevýhodnenými …
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
750 €
14. Aplikovaná informatika - Rigorózne konanie
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
15. Medziodborové štúdium matematiky (1. stupeň štúdia učiteľstva…
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
16. krátkodobé kurzy na IT pozície
Aptech Europe
e-learning, kvalifikačne
Bratislava
1 790 €
17. Aplikovaná informatika - denná forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
18. Učiteľstvo akademického predmetu matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
1 690 €
19. Aplikovaná informatika - denná forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
0 €
20. Informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
« predchádzajúca 1 2 nasledujúca »
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.090s
design: widegrafik.