Prírodné vedy - štúdiá na vysokej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
top
1. Ochrana a obnova životného prostredia
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, bakalárske
Trnava
top
2. Chémia
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, bakalárske
Trnava
top
3. Aplikovaná chémia
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, magisterské
Trnava
top
4. Aplikovaná biológia
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, magisterské
Trnava
top
0 €
5. Biotechnológie
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, magisterské
Trnava
top
6. Biotechnológie
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, bakalárske
Trnava
top
7. Aplikovaná biológia
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, bakalárske
Trnava
8. KIC InnoEnergy
BIC Bratislava, s.r.o.
denné, inžinierske, doktorandské
Bratislava
9. Medziodborové štúdium biológie (1. stupeň štúdia učiteľstva biológie)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
0 €
10. Zoológia a fyziológia živočíchov
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
11. Biofyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
12. Biológia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
13. Učiteľstvo akademického predmetu geografia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
14. Geografia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
15. Environmentálna chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
16. Biochémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
17. Analytická chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
18. Fyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
19. Genetika a molekulárna cytológia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
0 €
20. Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
« predchádzajúca 1 2 nasledujúca »
© 2020 Všetky práva vyhradené, 0.052s
design: widegrafik.