Prírodné vedy - štúdiá na vysokej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
top
1. Biotechnológie
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, bakalárske
Trnava
top
2. Aplikovaná biológia
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, bakalárske
Trnava
top
3. Chémia
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, bakalárske
Trnava
top
4. Aplikovaná biológia
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, magisterské
Trnava
top
5. Aplikovaná chémia
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, magisterské
Trnava
top
0 €
6. Biotechnológie
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, magisterské
Trnava
top
7. Ochrana a obnova životného prostredia
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v…
denné, bakalárske
Trnava
8. Učiteľstvo akademického predmetu chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
9. Genetika a molekulárna cytológia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
10. Učiteľstvo akademického predmetu fyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
11. Všeobecná ekológia a ekológia jedincov a populácií
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
1 400 €
12. Životné prostredie
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
externé, bakalárske
Skalica
13. Biofyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
14. Jadrová a subjadrová fyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
15. Biochémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
16. Učiteľstvo akademického predmetu biológia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
17. Učiteľstvo akademického predmetu geografia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
18. Anorganická chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
19. Analytická chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
20. Medziodborové štúdium chémie (1. stupeň štúdia učiteľstva chémie)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
« predchádzajúca 1 2 nasledujúca »
© 2021 Všetky práva vyhradené, 0.040s
design: widegrafik.