Prírodné vedy - štúdiá na vysokej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
1. Medziodborové štúdium fyziky (1. stupeň štúdia učiteľstva fyziky)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
2. Chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
3. Fyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
4. Genetika a molekulárna cytológia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
5. Geografia - štruktúra krajiny a jej transformácia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
6. Učiteľstvo akademického predmetu biológia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
7. Učiteľstvo akademického predmetu fyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
8. Učiteľstvo akademického predmetu chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
9. Organická chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
10. Geografia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
11. Medziodborové štúdium chémie (1. stupeň štúdia učiteľstva chémie)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
12. Medziodborové štúdium geografie (1. stupeň štúdia učiteľstva…
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
0 €
13. Fyzika kondenzovaných látok
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
14. Medziodborové štúdium biológie (1. stupeň štúdia učiteľstva biológie)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
15. Environmentálna chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
16. Biochémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
2 000 €
17. Environmentálne manažérstvo
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
externé, magisterské
Skalica
18. Biológia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
19. Anorganická chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
1 400 €
20. Životné prostredie
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
denné, bakalárske
Skalica
« predchádzajúca 1 2 nasledujúca »
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.047s
design: widegrafik.