Prírodné vedy - štúdiá na vysokej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
0 €
1. Zoológia a fyziológia živočíchov
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
2. Chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
3. Analytická chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
1 400 €
4. Životné prostredie
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
denné, bakalárske
Skalica
5. Fyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
2 000 €
6. Environmentálne manažérstvo
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
externé, magisterské
Skalica
7. KIC InnoEnergy
BIC Bratislava, s.r.o.
denné, inžinierske, doktorandské
Bratislava
8. Medziodborové štúdium chémie (1. stupeň štúdia učiteľstva chémie)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
9. Environmentálna chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
0 €
10. Fyzika kondenzovaných látok
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
11. Učiteľstvo akademického predmetu chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
12. Učiteľstvo akademického predmetu geografia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
13. Organická chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
14. Medziodborové štúdium biológie (1. stupeň štúdia učiteľstva biológie)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
15. Genetika a molekulárna cytológia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
16. Biológia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
17. Medziodborové štúdium geografie (1. stupeň štúdia učiteľstva…
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
2 000 €
18. Environmentálne manažérstvo
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
denné, magisterské
Skalica
19. Anorganická chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
20. Učiteľstvo akademického predmetu fyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
« predchádzajúca 1 2 nasledujúca »
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.047s
design: widegrafik.