Ekonomické vedy - štúdiá na strednej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
0 €
1. Študijný odbor: 6323 6 00 hotelová akadémia
Súkromná hotelová akadémia GASMO
denné, päťročné
Bratislava
0 €
2. denné štvorročné štúdium s maturitou
Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA
denné, štvorročné
Skalica
80 €
3. Obchodná akadémia (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, trojročné
Košice
1 500 €
4. Cestovný ruch, Škola podnikania, Obchod a podnikanie, - denné a…
Súkromná stredná odborná škola HOST
diaľkové, pomaturitné
Bratislava
1 858,86 €
5. S.G.Mercury 5-ročné bilingválne gymnázium
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
1 991,64 €
6. S.G.Mercury 8-ročné gymnázium so zameraním na golf
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
7. Obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Súkromná stredná odborná škola
denné, päťročné
Košice
1 991,64 €
8. S.G.Mercury 4-ročné gymnázium zamerané na golf
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
1 692,89 €
9. S.G.Mercury - 8 ročné gymnázium
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
10. Six Sigma / Lean - Green Belt Training
FBE Bratislava s.r.o.
denné, nadstavbové
Bratislava
0 €
11. Študijný odbor: 63246 00 Manažment regionálneho cestovného ruchu 
Súkromná hotelová akadémia GASMO
denné, štvorročné
Bratislava
1 500 €
12. Manažment regionálneho cestovného ruchu - denné a diaľkové - 4-ročné
Súkromná stredná odborná škola HOST
diaľkové, štvorročné
Bratislava
0 €
13. štúdium popri zamestnaní s maturitou
Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA
diaľkové, nadstavbové
Skalica
1 500 €
14. Hotelová akadémia - denné - 5-ročné štúdium
Súkromná stredná odborná škola HOST
denné, päťročné
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.035s
design: widegrafik.