Ekonomické vedy - štúdiá na strednej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
1. Obchodná akadémia so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a…
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
58 €
2. HOTELOVÁ AKADÉMIA so zameraním na hotelový a gastronomický manažment
Súkromná stredná odborná škola
denné, pomaturitné
Košice
3. Manažment regionálneho cestovného ruchu
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
60 €
4. Daňové služby (diplomovaný špecialista, titul DiS, večerné)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
60 €
5. Obchodná akadémia (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
6. Six Sigma / Lean - Green Belt Training
FBE Bratislava s.r.o.
denné, nadstavbové
Bratislava
60 €
7. Manažment regionálneho cestovného ruchu (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
58 €
8. Služby v cestovnom ruchu (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
96,26 €
9. Manažment regionálneho cestovného ruchu, Škola podnikania, Obchod a…
Súkromná stredná odborná škola HOST
denné, štvorročné
Bratislava
58 €
10. Obchodná akadémia (kvalifikačné pomaturitné štúdium, večerné alebo…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
0 €
11. štúdium popri zamestnaní s maturitou
Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA
diaľkové, nadstavbové
Skalica
1 692,89 €
12. S.G.Mercury - 8 ročné gymnázium
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
58 €
13. Služby v cestovnom ruchu (kvalifikačné pomaturitné štúdium, denné…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
96,30 €
14. Súkromná hotelová akadémia HOST - denné a diaľkové - 5-ročné štúdium
Súkromná stredná odborná škola HOST
kombinované, päťročné
Bratislava
1 858,86 €
15. S.G.Mercury 5-ročné bilingválne gymnázium
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
1 991,64 €
16. S.G.Mercury 8-ročné gymnázium so zameraním na golf
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
0 €
17. denné štvorročné štúdium s maturitou
Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA
denné, štvorročné
Skalica
58 €
18. Manažment regionálneho cestovného ruchu (kvalifikačné štúdium, denné…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
1 991,64 €
19. S.G.Mercury 4-ročné gymnázium zamerané na golf
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
20. Obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Súkromná stredná odborná škola
denné, päťročné
Košice
« predchádzajúca 1 2 nasledujúca »
© 2022 Všetky práva vyhradené, 0.037s
design: widegrafik.