Humanitné vedy a umenie - štúdiá na vysokej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
top
1. Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
top
2. Učiteľstvo histórie - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
2 550 €
3. Dizajn médií , magisterský stupeň, denné štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
0 €
4. Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
denné, bakalárske
Komárno
5. Maľba a iné médiá
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
denné, bakalárske
Bratislava
1 000 €
6. Teológia-ext.dokt.
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
externé, doktorandské
Komárno
2 450 €
7. Dizajn médií , bakalársky stupeň, denné štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
8. Mediálna komunikácia/ Masmediálna a marketingová komunikácia
Paneurópska vysoká škola
diaľkové, bakalárske, magisterské
Bratislava
9. Dizajn médií
Paneurópska vysoká škola
denné, bakalárske
Bratislava
10. Reformovaná teológia
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
denné, magisterské
Komárno
11. Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
12. Učiteľstvo etickej výchovy - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
13. Teológia
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
denné, doktorandské
Komárno
14. Mediálna komunikácia/ Masmediálna a marketingová komunikácia
Paneurópska vysoká škola
denné, bakalárske, magisterské
Bratislava
15. Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.058s
design: widegrafik.