Humanitné vedy a umenie - štúdiá na vysokej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
top
1. Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
top
2. Učiteľstvo histórie - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
3. Maľba a iné médiá
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
denné, bakalárske
Bratislava
4. Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
2 450 €
5. Dizajn médií , bakalársky stupeň, denné štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
6. Mediálna komunikácia/ Masmediálna a marketingová komunikácia
Paneurópska vysoká škola
denné, bakalárske, magisterské
Bratislava
1 000 €
7. Teológia-ext.dokt.
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
externé, doktorandské
Komárno
8. Teológia
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
denné, doktorandské
Komárno
9. Dizajn médií
Paneurópska vysoká škola
denné, bakalárske
Bratislava
10. Učiteľstvo etickej výchovy - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
2 550 €
11. Dizajn médií , magisterský stupeň, denné štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
12. Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
13. Reformovaná teológia
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
denné, magisterské
Komárno
14. Mediálna komunikácia/ Masmediálna a marketingová komunikácia
Paneurópska vysoká škola
diaľkové, bakalárske, magisterské
Bratislava
0 €
15. Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
denné, bakalárske
Komárno
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.057s
design: widegrafik.