Humanitné vedy a umenie - štúdiá na vysokej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
top
1. Učiteľstvo histórie - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
top
2. Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
3. Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
4. Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
5. Mediálna komunikácia/ Masmediálna a marketingová komunikácia
Paneurópska vysoká škola
denné, bakalárske, magisterské
Bratislava
6. Dizajn médií
Paneurópska vysoká škola
denné, bakalárske
Bratislava
2 450 €
7. Dizajn médií , bakalársky stupeň, denné štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
0 €
8. Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
denné, bakalárske
Komárno
9. Mediálna komunikácia/ Masmediálna a marketingová komunikácia
Paneurópska vysoká škola
diaľkové, bakalárske, magisterské
Bratislava
10. Maľba a iné médiá
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
denné, bakalárske
Bratislava
11. Reformovaná teológia
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
denné, magisterské
Komárno
12. Učiteľstvo etickej výchovy - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
1 000 €
13. Teológia-ext.dokt.
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
externé, doktorandské
Komárno
14. Teológia
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
denné, doktorandské
Komárno
2 550 €
15. Dizajn médií , magisterský stupeň, denné štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.078s
design: widegrafik.