Učiteľstvo a vzdelávanie - štúdiá na vysokej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
1. Učiteľstvo akademických predmetov - anglický jazyk a literatúra v…
Pedagogická fakulta UJS
denné, bakalárske
Komárno
2. Medziodborové štúdium biológie (1. stupeň štúdia učiteľstva biológie)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
3. Medziodborové štúdium fyziky (1. stupeň štúdia učiteľstva fyziky)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
4. Učiteľstvo akademického predmetu informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
5. Učiteľstvo akademických predmetov - nemecký jazyk a literatúra v…
Pedagogická fakulta UJS
denné, bakalárske
Komárno
6. Medziodborové štúdium matematiky (1. stupeň štúdia učiteľstva…
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
7. Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
denné, bakalárske, magisterské, doktorandské
Prešov
8. Medziodborové štúdium chémie (1. stupeň štúdia učiteľstva chémie)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
9. Učiteľstvo akademického predmetu chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
10. Učiteľstvo akademického predmetu geografia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
11. Medziodborové štúdium informatiky (1. stupeň štúdia učiteľstva…
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
12. Učiteľstvo akademického predmetu matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
13. Učiteľstvo etickej výchovy - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
14. Učiteľstvo akademického predmetu fyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
15. Medziodborové štúdium geografie (1. stupeň štúdia učiteľstva…
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
16. Učiteľstvo akademického predmetu biológia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
© 2022 Všetky práva vyhradené, 0.037s
design: widegrafik.