Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo na strednej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
58 €
1. Obchodná akadémia (kvalifikačné pomaturitné štúdium, večerné alebo…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
2. Obchodná akadémia so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a…
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
60 €
3. Obchodná akadémia (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
4. Obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Súkromná stredná odborná škola
denné, päťročné
Košice
© 2022 Všetky práva vyhradené, 0.024s
design: widegrafik.