Humanitné vedy a umenie - štúdiá na vysokej škole

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
1. Dizajn médií
Paneurópska vysoká škola
denné, bakalárske
Bratislava
2. Reformovaná teológia
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
denné, magisterské
Komárno
1 600 €
3. Digitálny design a multimédiá - ročné dvojsemestrálne akreditované…
DIGITAL PRO s.r.o
externé, kvalifikačne
Košice
4. Maľba a iné médiá
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
denné, bakalárske
Bratislava
1 600 €
5. Digitálny design a multimédiá - ročné dvojsemestrálne akreditované…
DIGITAL PRO s.r.o
externé, kvalifikačne
Košice
1 000 €
6. Teológia-ext.dokt.
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
externé, doktorandské
Komárno
7. Učiteľstvo etickej výchovy - rozširujúce štúdium
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
externé, kvalifikačne
Žilina
0 €
8. Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
denné, bakalárske
Komárno
9. Mediálna komunikácia/ Masmediálna a marketingová komunikácia
Paneurópska vysoká škola
diaľkové, bakalárske, magisterské
Bratislava
2 550 €
10. Dizajn médií , magisterský stupeň, denné štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
11. Teológia
Reformovaná teologická fakulta - Univerzita J. Selyeho
denné, doktorandské
Komárno
12. Mediálna komunikácia/ Masmediálna a marketingová komunikácia
Paneurópska vysoká škola
denné, bakalárske, magisterské
Bratislava
2 450 €
13. Dizajn médií , bakalársky stupeň, denné štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
© 2022 Všetky práva vyhradené, 0.037s
design: widegrafik.