Vyhľadávanie stredoškolských štúdií

Štúdium na strednej škole Štúdium na vysokej škole
top
597 €
1. Externé maturitné štúdium popri zamestnaní
Súkromná obchodná akadémia Prievidza
externé, štvorročné
Prievidza
1 858,86 €
2. S.G.Mercury 5-ročné bilingválne gymnázium
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
58 €
3. Obchodná akadémia (kvalifikačné pomaturitné štúdium, večerné alebo…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
4. Spoločné stravovanie 2-ročné
Súkromná stredná odborná škola
externé, nadstavbové
Bratislava
68 €
5. Mechanik počítačových sietí (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, trojročné
Košice
6. Podnikanie v remeslách a službách 2-ročné
Súkromná stredná odborná škola
externé, nadstavbové
Bratislava
96,26 €
7. Manažment regionálneho cestovného ruchu, Škola podnikania, Obchod a…
Súkromná stredná odborná škola HOST
denné, štvorročné
Bratislava
58 €
8. Obchodná akadémia (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
9. PROPAGAČNÁ GRAFIKA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
10. CESTOVNÝ RUCH - DIAĽKOVÉ štúdium - titul "DiS", 1. stupeň…
Súkromná obchodná akadémia AMOS
diaľkové, pomaturitné
Bratislava
11. Titul "DiS", 1. stupeň VŠ vzdelania - CESTOVNÝ RUCH - DIŠTANČNÁ forma
Súkromná obchodná akadémia AMOS
e-learning, pomaturitné
Bratislava
0 €
12. Študijný odbor: 6323 6 00 hotelová akadémia
Súkromná hotelová akadémia GASMO
denné, päťročné
Bratislava
96,30 €
13. Súkromná hotelová akadémia HOST - denné a diaľkové - 5-ročné štúdium
Súkromná stredná odborná škola HOST
kombinované, päťročné
Bratislava
58 €
14. Manažment regionálneho cestovného ruchu (kvalifikačné štúdium, denné…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
58 €
15. Daňové služby (diplomovaný špecialista, titul DiS, večerné)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
1 991,64 €
16. S.G.Mercury 4-ročné gymnázium zamerané na golf
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
68 €
17. Mechanik počítačových sietí (pomaturitné, kvalifikačné štúdium…
Súkromná stredná odborná škola
externé, pomaturitné
Košice
18. FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
19. MATURITA DIAĽKOVO - obchodná akadémia
Súkromná obchodná akadémia AMOS
diaľkové, štvorročné
Bratislava
20 €
20. Podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávacie programy
Junior Achievement Slovensko, n.o.
denné, nadstavbové
Slovenská republika
« predchádzajúca 1 2 3 nasledujúca »
© 2020 Všetky práva vyhradené, 0.060s
design: widegrafik.