BBA Základy managementu

Štúdium ponúka Business Institut, s.r.o.

Dĺžka štúdia 1,5 roka (3. semestre)
Štúdium je ukončené titulom MBA
Cena (neplatca DPH) 2 180 €
Lokalita štúdia Rajská 15, 811 08, Bratislava
Kontakt Mgr. Monika Ronajová
tel: + 420 234 221 342
mobil: + 421 0904 348 324
e-mail: info@businessinstitut.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Program je určený predovšetkým absolventom stredných škôl a gymnázií, ktorí uvažujú o manažérskych pozíciách, a všetkým ostatným uchádzačom, ktorí sa snažia získať titul MBA bez predchádzajúceho manažérskeho vzdelania.

Cieľom programu je zoznámiť účastníkov so základnými pojmami a disciplínami managementu a riadením organizácie, vrátane finančných, personálnych či marketingových aspektov.

Organizácia štúdia

Výučba prebieha v slovenčine formou komunikačných prostriedkov na diaľku (e-learning). Jej súčasťou sú aj tematické stretnutia, ktoré sa konajú v rámci každého modulu.

Program je rozložený do troch semestrov, z ktorých každý je ďalej rozdelený na štyri moduly. Posledný modul v záverečnom semestri štúdia pozostáva z vypracovania dizertačnej práce, ktorej obhajobou a zložením záverečnej skúšky štúdium končí. Študent neskladá počas štúdia priebežné skúšky. Prostriedkom kontroly sú postupové práce, ktoré študent odovzdáva po absolvovaní každého modulu.

Po prijatí na štúdium získa každý študent prístupové údaje do študentskej sekcie. Ide o študijné prostredie, v ktorom sa postupne zobrazujú jednotlivé moduly programu. Tu študent nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia či o tematických stretnutiach s lektormi, študijné materiály a termíny pre odovzdanie postupových prác. Študentská sekcia ďalej slúži študentom ako prostredie pre komunikáciu s lektormi a študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii knižnicu Business Institut, kde nájdu všetku povinnú literatúru k štúdiu.

Www stránka www.businessinstitut.sk/bba-zaklady-managementu

Detail školy

Organizátor štúdia Business Institut, s.r.o.
Adresa sídla školy Rajská 15, 81108, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: + 420 234 221 342
e-mail: info@businessinstitut.sk
web: www.businessinstitut.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Business Institut, s.r.o.

5 100 €
1. Executive Master of Laws (LLM) – Commercial Law
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
4 360 €
2. MBA Leadership – Manažérske vedenie a komunikácia
Business Institut, s.r.o.
e-learning, MBA
Bratislava
4 360 €
3. MBA Medzinárodný obchod
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
4 360 €
4. MBA Management a riadenie v zdravotníctve
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
4 360 €
5. MBA Projektové riadenie a plánovanie
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.032s
design: widegrafik.