MBA Medzinárodný obchod

Štúdium ponúka Business Institut, s.r.o.

Dĺžka štúdia 1,5 roka (3. semestre)
Štúdium je ukončené titulom MBA
Cena (neplatca DPH) 4 360 €
Lokalita štúdia Rajská 15, 811 08, Bratislava
Kontakt Mgr. Monika Ronajová
tel: + 420 234 221 342
mobil: + 421 0904 348 324
e-mail: info@businessinstitut.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Tento vzdelávací program je vytvorený špeciálne pre podnikateľov, členov managementu a vedúcich pracovníkov, ktorí sa snažia pochopiť súvislosti medzinárodného obchodu a medzinárodných ekonomických vzťahov.

Účelom programu je poskytnúť študentom potrebné vedomosti k príprave a realizácii medzinárodných obchodných operácií s dôrazom na internacionalizáciu a globalizáciu trhu. Na praktických príkladoch sú študentom demonštrované jednotlivé stratégie tuzemských a nadnárodných spoločností tak, aby bol každý z nich po absolvovaní programu schopný samostatne stratégiu navrhnúť, spracovať a aplikovať. Študenti tak získajú okrem iného i špecifické znalosti z oblasti medzinárodného marketingu a managementu.

Organizácia štúdia

Výučba programu prebieha v slovenčine formou komunikačných prostriedkov na diaľku (e-learning). Jej súčasťou sú tematické stretnutia, ktoré sa konajú v rámci každého modulu.

Program je rozložený do troch semestrov, z nich každý je ďalej rozdelený na štyri moduly. V poslednom module v záverečnom semestri štúdia vypracuje študent dizertačnú prácu, ktorej obhajobou a zložením záverečnej skúšky štúdium končí. Študent neabsolvuje počas štúdia priebežné skúšky. Prostriedkom kontroly sú postupové práce, ktoré študent odovzdáva po absolvovaní každého modulu.

Po prijatí k štúdiu získa každý študent prístupové údaje do študentskej sekcie. Ide o študijné prostredie, v ktorom sa postupne zobrazujú jednotlivé moduly programu. Tu potom študent nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia či o tematických stretnutiach s lektormi, študijné materiály a termíny pre odovzdanie postupových prác. Študentská sekcia ďalej slúži študentom tiež ako prostredie pre komunikáciu s lektormi a študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii aj knižnicu Business Institut, kde nájdu všetku povinnú literatúru k štúdiu.

Www stránka www.businessinstitut.sk/mba-mezinarodni-obchod

Detail školy

Organizátor štúdia Business Institut, s.r.o.
Adresa sídla školy Rajská 15, 81108, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: + 420 234 221 342
e-mail: info@businessinstitut.sk
web: www.businessinstitut.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Business Institut, s.r.o.

4 360 €
1. MBA Management a riadenie v zdravotníctve
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
2 180 €
2. BBA Základy managementu
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, bakalárske, MBA
Bratislava
4 360 €
3. MBA Obchodné právo v podnikaní
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
4 360 €
4. MBA Management soft skills
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
4 360 €
5. MBA Verejná správa
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.032s
design: widegrafik.