MBA Finančný management a strategické riadenie financií

Štúdium ponúka Business Institut, s.r.o.

Dĺžka štúdia 1,5 roka (3. semestre)
Štúdium je ukončené titulom MBA
Cena (neplatca DPH) 4 360 €
Lokalita štúdia Rajská 15, 811 08, Bratislava
Kontakt Mgr. Monika Ronajová
tel: + 420 234 221 342
mobil: + 421 0904 348 324
e-mail: info@businessinstitut.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Tento program je určený predovšetkým pre manažérov a podnikateľov, ktorí chcú porozumieť problematike podnikových financií a finančných stratégií a pre všetkých vedúcich pracovníkov, ktorí sú zodpovední za plánovanie investícií a controlling podniku.

Študenti tohto programu sa zoznámia so všeobecnými princípmi finančného riadenia a významom majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku pre finančné rozhodovanie. Veľký dôraz sa kladie na pochopenie vzťahov medzi operatívnym a strategickým plánovaním v podniku. Úlohou študenta bude zvládnuť základné postupy riadenia cash-flow a likvidity firmy, rovnako ako metódy ich analýzy a hodnotenia.

Organizácia štúdia

Výučba programu prebieha v slovenčine formou komunikačných prostriedkov na diaľku (e-learning). Jej súčasťou sú tematické stretnutia, ktoré sa konajú v rámci každého modulu.

Program je rozložený do troch semestrov, z nich každý je ďalej rozdelený na štyri moduly. V poslednom module v záverečnom semestri štúdia vypracuje študent dizertačnú prácu, ktorej obhajobou a zložením záverečnej skúšky štúdium končí. Študent neabsolvuje počas štúdia priebežné skúšky. Prostriedkom kontroly sú postupové práce, ktoré študent odovzdáva po absolvovaní každého modulu.

Po prijatí na štúdium získa každý študent prístupové údaje do študentskej sekcie. Ide o študijné prostredie, v ktorom sa postupne zobrazujú jednotlivé moduly programu. Študent tu nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia, o tematických stretnutiach s lektormi, študijné materiály a termíny pre odovzdanie postupových prác. Študentská sekcia ďalej slúži študentom ako prostredie pre komunikáciu s lektormi a študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii knižnicu Business Institut, kde nájdu všetku povinnú literatúru ku štúdiu.

Www stránka www.businessinstitut.sk/mba-financni-management-a-strategicke-rizeni-financi

Detail školy

Organizátor štúdia Business Institut, s.r.o.
Adresa sídla školy Rajská 15, 81108, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: + 420 234 221 342
e-mail: info@businessinstitut.sk
web: www.businessinstitut.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Business Institut, s.r.o.

5 100 €
1. Executive Master of Laws (LLM) – Commercial Law
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
4 360 €
2. MBA Leadership – Manažérske vedenie a komunikácia
Business Institut, s.r.o.
e-learning, MBA
Bratislava
4 360 €
3. MBA Medzinárodný obchod
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
4 360 €
4. MBA Management a riadenie v zdravotníctve
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
4 360 €
5. MBA Projektové riadenie a plánovanie
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.037s
design: widegrafik.