Medzinárodné vzťahy

Štúdium ponúka Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Dĺžka štúdia 2 roky (4 semestre)
Štúdium je ukončené titulom Mgr.
Cena (neplatca DPH) 2 000 €
Poznámka k cene Cena za jeden akademický rok.
Poplatok za prijímacie skúšky 50 €
Lokalita štúdia Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Kráľovská 386/11, 909 01, Skalica
Kontakt Mgr. Jozef Vlčej, Mgr. Janka Gondeková
tel: +421 34 69 652 27, +421 34 696
fax: +421 34 664 70 63
e-mail: info@sevs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent magisterského štúdia získa špecializované vedomosti z oblasti teórie medzinárodnej politiky, medzinárodných bezpečnostných vzťahov, dejín diplomacie, diplomatického protokolu, komunikácie a vyjednávania v medzinárodných vzťahoch, zahraničnej politiky a diplomatickej praxe Slovenskej republiky, vedomosti z oblasti komunitárneho i úniového práva Európskej únie, medzinárodného obchodného a ekonomického práva, medzinárodnej ochrany ľudských práv a medzinárodného európskeho práva životného prostredia. Pre potreby praxe budú veľmi užitočné i vedomosti z oblasti medzinárodného marketingu, medzinárodnej ochrany duševného vlastníctva, prípravy a finančného riadenia európskych fondov, projektového manažmentu, podnikania v Európskej únii, či z oblasti kultúrnej dimenzie medzinárodných vzťahov. Z hľadiska jazykovej prípravy absolvent magisterského štúdia získa základy tretieho cudzieho jazyka a vedomosti z odbornej terminológie z jazyka podľa vlastného výberu.

Absolventi magisterského študijného programu Medzinárodné vzťahy budú spôsobilí pôsobiť v praxi najmä v týchto oblastiach:

v samostatných funkciách v rámci štátnych orgánov Slovenskej republiky pre zahraničné styky, ako je Ministerstvo zahraničných vecí SR, Kancelária prezidenta SR, diplomatické a konzulárne úrady Slovenskej republiky v zahraničí, zastávať samostatné funkcie zástupcov Slovenskej republiky v rámci orgánov Európske únie ako je Európsky parlament, Európska komisia a pod., pôsobiť na postoch zástupcov Slovenskej republiky v rámci medzinárodných organizácií ako je OSN, NATO, OBSE, OECD a pod., vykonávať iné samostatné funkcie v rámci štátnej správy a samosprávy so zameraním na zahraničie, pôsobiť v oblasti zahranično-politickej publicistiky, vykonávať funkcie v oblasti tretieho sektora, t.j. mimovládnych organizácií s aktivitami týkajúcimi sa zahraničia, zaujať pracovné pozície v podnikateľských subjektoch so zameraním na zahraničie, ale i v rámci Slovenskej republiky.

Absolventovi študijného programu Medzinárodné vzťahy sa tak otvára perspektíva zaujímavej a kreatívnej práce v rôznych oblastiach medzinárodných vzťahov.

Www stránka www.sevs.sk
Štúdium je ukončené diplomová práca, štátna skúška
Podmienky prijatia Prijímacie konanie realizované bez prijímacích pohovorov.

Detail školy

Organizátor štúdia Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Certifikát ISO
Adresa sídla školy Kráľovská 386/11, 909 01, Skalica
Kontakt na spoločnosť tel: 00421/34/6647061-3
fax: 00421/34/6647063
e-mail: info@sevs.sk
web: www.sevs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici je mladá moderná škola s veľkou perspektívou, ktorú navštevuje 1200 študentov zo Slovenska aj zahraničia. Je to súkromná vysoká škola, ktorá v tomto roku oslávi 5 rokov svojej činnosti. Od svojho vzniku urobila obrovský kus práce a v tomto roku smeruje k zaradeniu medzi slovenské univerzity.

Veríme, že Vás k nám priviedol záujem o štúdium na našej škole. Ste tu správne. Dovoľte teda, aby sme Vám predstavili školu, ktorá Vám dá budúcnosť, vzdelanie a svoje srdce. Školu, kde nájdete atraktívne študijné programy, s ktorými neskončíte na žiadnom Úrade práce. Školu, ktorá dáva dôraz na kvalitu vedomostí, tak aby ste sa uplatnili nielen doma, ale aj v celej EÚ. Školu so srdcom, kde nájdete osobný, ľudský a individuálny prístup ku každému študentovi.

Skôr, ako Vás pozveme na návštevu za brány našej školy, prevedieme Vás krátko mestečkom Skalica. Lebo Stredoeurópska vysoká škola je s týmto nádherným mestečkom na Záhorí úzko spätá.

Je to mesto vzácnej histórie a vzdelanosti. Tradícií, ktoré naši predkovia zanechali a my ich chceme rozvíjať. Lebo sme si vedomí, že tak ako naši predkovia, aj my sme povinní zanechať našim potomkom hodnoty vzdelania, kultúry, humanizmu a demokracie.

To všetko na Vás dýchne, ked budete prechádzať historickým centrom. Po stredovekom, krásne upravenom centre mesta, okolo kostolov a kláštora, kde rozvíjali vzdelanie františkáni už v 15 storočí a jezuiti v 17 storočí. Okolo múrov a opevnení, ktoré v Skalici stoja už od roku 1435. Ak sa stanete našim študentom, spoznáte túto históriu bližšie. V nádherných priestoroch kostola Františka Xaverského zažijete svoju promóciu, otváranie akademického roka.

Už pri vstupe do mesta zistíte, že Skalica je aj moderným dobre vybaveným mestom. Po pravej strane zazriete nielen nákupné centrum, ale aj krásny golfový areál, kde, ako viete z reklamy, nájdete často aj Milana Knažka.

Kúsok ďalej, po ľavej strane medzi reštauráciami a penziónmi, možno postrehnete názov: Študentský pub. Zapamätajte si to, sem sa ešte vrátime.

Keď si teda obzriete trošku mesto, prejdete takmer celú pešiu zónu, bez problémov sa dostanete k modernej budove Stredoeurópskej vysokej školy. Vitajte a vstúpte. V škole hneď nájdete informačnú službu, ochotnú a milú. Po ruke sú všetci, ktorých potrebujete – študijné oddelenie so všetkými informáciami, keď treba aj riaditeľku a rektora.

Učebne, ktoré sú moderné, dobre vybavené a rýchlo nájdete aj obľúbený študentský klub. Srdcom školy je akademická knižnica, ktorá je plne vybavená hardwarom a softwarom pre knižničný a časopisecký fond. Vďaka Akademickému informačnému systému je zabezpečený on-line prístup k informáciám o predmetoch, skúškach, či priebehu štúdia.

Prvoradé sú však študijné programy. Ponúkame bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v atraktívnych odboroch životné prostredie a medzinárodné vzťahy.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

1 400 €
1. Medzinárodné vzťahy
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
externé, bakalárske
Skalica
1 400 €
2. Životné prostredie
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
externé, bakalárske
Skalica
3. Environmentálne manažérstvo
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
externé, doktorandské
Skalica
4. Environmentálne manažérstvo
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
denné, doktorandské
Skalica
1 400 €
5. Medzinárodné vzťahy
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
denné, bakalárske
Skalica
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.039s
design: widegrafik.