Učiteľstvo akademického predmetu chémia

Štúdium ponúka Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Dĺžka štúdia 2 roky (4 semestre)
Lokalita štúdia Šrobárova 2, 041 54, Košice
Kontakt Iveta Sováková, RNDr.
tel: +421 55 234 2116
fax: +421 55 622124
e-mail: studijne@upjs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Obsah študijného programu tvorí pedagogicko-psychologická príprava a kombinácia dvoch akademických predmetov a ich didaktík (s chémiou sa kombinuje geografia, matematika, informatika, fyzika, biológia, náuka o spoločnosti, psychológia,slovenský jazyk alebo britské a americké štúdiá). Študijný program nadväzuje na príslušné medziodborové štúdium chémie na bakalárskom stupni.

Organizácia štúdia

Podľa študijného programu, ktorý je dostupný na webovej stránke fakulty v informáciách o štúdiu.

Www stránka www.science.upjs.sk
Štúdium je ukončené Štátne skúšky z pedagogiky, psychológie a didaktiky študovaných akademických predmetov, diplomová práca
Podmienky prijatia Štúdium je pokračovaním medziodborového bakalárskeho štúdia chémie v kombinácii s ďalším odborom, jeho absolventi sú prijatí bez prijímacej skúšky.
Ďalšie informácie o štúdiu Pre informácie o bakalárskom stupni pozri príslušné medziodborové štúdium.
Uplatnenie absolventov Absolventi štúdia sú spôsobilí vyučovať predmety svojho štúdia na základných a stredných školách.
Ubytovanie, strava a voľný čas Ubytovanie je študentom prideľované podľa pravidiel schválených vedením Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Zahraniční študenti sú prijímaní na základe zmluvy. Štúdium študentov z krajín mimo EU sa realizuje za poplatok. Študenti z krajín EU študujú za rovnakých podmienok ako občania SR ak študujú v slovenskom jazyku. Realizácia štúdia v anglickom jazyku je spoplatnená.

Detail školy

Organizátor štúdia Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Adresa sídla školy Šrobárova 2, 041 54, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: +421-55-6222121
fax: +421-55-6222124
e-mail: pfsekret@upjs.sk
web: www.science.upjs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

vzdelávanie a vedecký výskum

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

1. Fyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
0 €
2. Fyzika kondenzovaných látok
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
3. Jadrová a subjadrová fyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
0 €
4. Informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
5. Medziodborové štúdium matematiky (1. stupeň štúdia učiteľstva…
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
© 2021 Všetky práva vyhradené, 0.033s
design: widegrafik.