Weekend Executive MBA program, WEMBA

Štúdium ponúka MBA Programs, Faculty of Management Comenius University

Dĺžka štúdia 2 1/3 roka
Štúdium je ukončené titulom Webster University
Cena (neplatca DPH) 17 000 €
Poznámka k cene za celé 2 1/3 štúdium, platí sa po trimestroch
Poplatok za prijímacie skúšky 0 €
Lokalita štúdia Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Odbojárov 10, 820 05, Bratislava
Kontakt Prof. Ján Rudy
tel: 02/5011 7503 , 02/5011 7505
e-mail: mba@mba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Získanie MBA diplomu, ktorý je udeľovaný americkou WEBSTER University (celosvetová platnosť) bez prerušenia kariéry.

Organizácia štúdia

Štúdium je rozdelené do trimestrov [Spring, Fall, Winter] spolu trvá štúdium cca 2 1/3 roka = 7 trimestrov, počas ktorých študent absolvuje 14 povinných predmetov.Výučba prebieha na Fakulte managementu, každý druhý týždeň, vždy v piatok poobede a v sobotu.

Www stránka www.mba.sk
Štúdium je ukončené Úspešné absolvovanie 14 povinných predmetov, promócia v máji vo Viedni
Podmienky prijatia TOEFL – Test of English as a Foreign Language, GMAT – Graduate Management Admission Test (usporiadavané na Fakulte managementu pred začatím nového trimestra) Podmienky prijatia: ukončené vysokoškolské vzdelanie (minimálne Bc), absolvovanie TOEFL a GMAT testov, prihláška, CV, motivačný list, 2 odporúčacie listy,anglicný preklad vysokoškolského diplomu a výpisu známok overeného notárom, kópia pasu alebo obč. preukazu.
Ďalšie informácie o štúdiu Platba prebieha podľa splátkového kalendára, každý trimester. Existuje však možnosť ho prispôsobiť pre individuálne potreby uchádzačov. Najbližšie prijímacie testy sa budú konať dňa 4. marca 2011 o 10:00 v budove Fakulty managementu UK na Odbojárov 10 v Bratislave na 4. poschodí v priestoroch programu WEMBA. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na mba@mba.sk

Detail školy

Organizátor štúdia MBA Programs, Faculty of Management Comenius University
Adresa sídla školy Odbojarov 10, P.O.Box 95, 82005, Bratislava 25
Kontakt na spoločnosť tel: +421-2-501 17 505
e-mail: mba@mba.sk
web: www.mba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

MBA program je zamerany na vzdelavanie stredneho a vrcholoveho manazmentu. Absolventi ziskavaju MBA diplom.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

MBA Programs, Faculty of Management Comenius University

17 000 €
1. Weekend Executive MBA program, WEMBA
MBA Programs, Faculty of Management Comenius University
externé, MBA
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.032s
design: widegrafik.