Grafik digitálnych médií (maturita pre pracujúcich)

Štúdium ponúka Súkromná stredná odborná škola

Dĺžka štúdia 3 roky
Cena (neplatca DPH) 68 €
Poznámka k cene mesačne, školský rok trvá 10 mesiacov
Poplatok za prijímacie skúšky 70 €
Lokalita štúdia Postupimská 37, 040 22, Košice
Kontakt Ing. Tímea Kisová
tel: 055/6719300
e-mail: soapostuke@gmail.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Príprava študentov v študijnom odbore grafik digitálnych médií zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu.

Obsahom pomaturitného štúdia odboru Grafik digitálnych médií sú nasledujúce odborné predmety:

  • elektronické publikovanie
  • digitálne média
  • fotografia
  • spracovanie obrazu a textu
  • spracovanie sekvencií
  • grafický dizajn digitálnych médií
  • počítačová grafika
  • programovanie (tvorba webstránok)
  • odborný výcvik (vypracovanie zadaní v grafických programoch)
  • ekonomika

Každý študent má k dispozícií VLASTNÝ POČÍTAČ s nainštalovanou plnou verziou grafických programov softvérového balíka ADOBE CS6 MASTER COLLECTION (CZ jazyk) alebo ADOBE CS5 MASTER COLLECTION (CZ jazyk) a 3D Studio Max – študenti si nemusia nosiť do školy vlastné notebooky.

Vyučujú odborní lektori, profesionálni dizajnéri a grafici firmy SCORREGIO DESIGN group.

UPLATNENIE našich absolventov štúdia:

Absolvent študijného odboru GRAFIK digitálnych médií má široké uplatnenie najmä v oblasti propagačnej grafiky, animovanej tvorby, kamera a strih, produktového a interiérového dizajnu, fotografického dizajnu…

Absolvent nájde uplatnenie v grafických štúdiach, reklamných agentúrach, fotografických ateliéroch, interiérových štúdiach, tlačových, informačných a spravodajských agentúrach, televízií, IT firmách, návrhár webstránok, grafik/dizajnér vo vlastnom dizajnérskom štúdiu.

Študent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole umeleckého a výtvarného zamerania, predovšetkým v oblasti dizajnu, propagačnej grafike, audiovizuálne média (film a televízia), animovaná tvorba, architektúra, fotografia a nové média ale aj v oblasti teórie výtvarného umenia, teórie masmédií a príbuzných odborov.

Vďaka rozšíreniu učebného plánu o predmet Figurálne kreslenie môže absolvent pokračovať v štúdiu na vysokej škole so zameraním na maľbu a voľné výtvarné umenie.

Štúdium napomáha rozvíjať kreatívne myslenie, učí zmysluplne obhajovať účelné myšlienky a metódy vo svojom odbore.

Študent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu.

Organizácia štúdia

večernou formou

Www stránka www.soapostuke.sk
Štúdium je ukončené maturitná skúška a prezentácia záverečnej odbornej práce (webová stránka firmy; krátky film; animovaný spot; corporate design firmy - loga firmy, vizitky, obaly produktov atď.; tematická fotografia, 3D vizualizácia modelu...)
Podmienky prijatia Bez prijímacích skúšok. Podpísanie Zmluvy o štúdiu.

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná stredná odborná škola
Adresa sídla školy Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
web: www.ssoske.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná stredná odborná škola

58 €
1. Obchodná akadémia (kvalifikačné pomaturitné štúdium, večerné alebo…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
60 €
2. Obchodná akadémia (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
60 €
3. Daňové služby (diplomovaný špecialista, titul DiS, večerné)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
58 €
4. Služby v cestovnom ruchu (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
68 €
5. Mechanik počítačových sietí (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, trojročné
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.032s
design: widegrafik.