UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

Štúdium ponúka Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dĺžka štúdia 14 sústredení = 42 vyučovacích hodín v dvojtýždňových intervaloch
Cena bez DPH 65,83 €
Cena s 20% DPH 79 €
Poznámka k cene 79 Eur pre pracujúcich uchádzačov, ktorí majú pravidelný alebo nepravidelný príjem z pracovnej činnosti 69 Eur pre nepracujúcich uchádzačov, ktorí nemajú žiadny príjem z pracovnej činnosti a prijímajú len starobný alebo invalidný dôchodok
Poplatok za prijímacie skúšky 0 €
Lokalita štúdia Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava
Kontakt PaedDr. Janka CHLÁDECKÁ, PhD.
tel: +421 2 6729 5165
e-mail: janka.chladecka@euba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Cieľom štúdia Univerzity tretieho veku je vhodnou formou sprístupniť skupine občanov – seniorov (osoby vo veku od 45 rokov) nové poznatky, vedomosti a zručnosti zamerané na rozvoj osobnosti, uspokojenie osobných záujmov a zapájanie sa do aktívneho života.

Štúdium na UTV trvá 1 – 2 akademické roky (2 – 4 semestre).Je to ucelený vzdelávací program, ktorý ponúka 15 študijných odborov a 2 pohybové aktivity:

ŠTUDIJNÉ ODBORY

 1. BRATISLAVA V SLOVENSKÝ DEJINÁCH – KRIŽOVATKA KULTÚRY,

  KOMUNIKÁCIE A OBCHODU I.

 2. KULTÚRNE DEJINY SLOVENSKA – SRDCE OBCHODNEJ EURÓPY I.
 3. KÚPEĽNÍCTVO A WELLNESS I.
 4. MEDZINÁRODNÝ CESTOVNÝ RUCH A KLIENT I.
 5. MEDZINÁRODNÝ CESTOVNÝ RUCH A KLIENT II.
 6. MODELOVANIE MOZGU A KREATIVITY SENIORA I.
 7. MULTIKUKLTÚRNY DIALÓG A STRIEBORNÁ EKONOMIKA I.
 8. NIKDY NIE JE NESKORO NA ANGLIČTINU I.
 9. NIKDY NIE JE NESKORO ZAČAŤ NIEČO NOVÉ.
 10. POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOSŤ PRE POKROČILÝCH STARŠÍCH ŠTUDENTOV I.
 11. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE VO SVETE STARŠÍCH ŠTUDENTOV I.
 12. PSYCHOLÓGIA A EKONOMICKÉ MYSLENIE SENIORA – SENIORI NIE SÚ Z

  INEJ PLANÉTY I.

 13. SÁM SEBE MANAŽÉROM – OSOBNÉ A RODINNÉ FINANCIE (FINANČNÁ

  GRAMOTNOSŤ SENIOROV)

 14. SENIOR MARKETING A JEHO OSOBITOSTI I.
 15. ZDRAVIE A EKONOMIKA – DVA V JEDNOM I.

POHYBOVÉ AKTIVITY PRE ZDRAVIE A KONDÍCIU

 1. JOGA
 2. ZUMBA GOLD (55+)

Cena štúdia: 1 študijný odbor:
79 Eur pre pracujúcich uchádzačov, ktorí majú pravidelný alebo nepravidelný príjem z pracovnej činnosti
69 Eur pre nepracujúcich uchádzačov, ktorí nemajú žiadny príjem z pracovnej činnosti a prijímajú len starobný alebo invalidný dôchodok
35 Eur pohybový program

Organizácia štúdia
Www stránka https://euba.sk/aktivity-a-media/univerzita-tretieho-veku

Detail školy

Organizátor štúdia Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave
Člen AIVD SR
Adresa sídla školy Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: (02) 6729 5375
e-mail: marketing.bbs@euba.sk
web: https://euba.sk/univerzita/organizacna-struktura-a-pracoviska/utvary-riadene-prorektorom-pre…
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Kurzy, semináre, tréningy, školenia a špecializačné štúdia z ekonomickej oblasti pre podniky aj verejnosť, príprava na prijímacie skúšky na Ekonomickú univerzitu, medzinárodné aktivity, MBA (Franklin University,USA), jazykové kurzy,Detská Ekonomická Univerzita,Univerzita tretieho veku,IT kurzy, vzdelávanie v odbore Znalectvo – Znalecký ústav

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

79 €
1. UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v…
externé, Univerzita tretieho veku
Bratislava
10 000 €
2. MBA štúdium - v anglickom jazyku
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v…
diaľkové, MBA
Bratislava
1 950 €
3. Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v…
externé, kvalifikačne
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.034s
design: widegrafik.