Psychológia - Školská a pracovná psychológia - magisterský stupeň - denná a externá forma štúdia

Štúdium ponúka Fakulta psychológie PEVŠ

Dĺžka štúdia 2 roky, 4 semestre
Štúdium je ukončené titulom Magister "Mgr."
Cena (neplatca DPH) 2 190 €
Poznámka k cene Jednorazové školené, 2 alebo 10 platbach; externé štúdium - 1990€/ rok, splatky - jednorazovo, 2 alebo 10 platbach
Poplatok za prijímacie skúšky 20 €
Lokalita štúdia Tematínska 10, Bratislava , 851 05, Bratislava
Kontakt Mgr. Eva Osadská
tel: + 421 2 635 331 48
e-mail: studijne.fps@paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent získava pracovné a praktické návyky. Je pripravený kvalitne pracovať s jednotlivcom, skupinou, komunitou a spoločnosťou. Ako expert vie využívať kompetencie v sfére školského a pracovno-organizačného poradenstva pri poskytovaní služieb v oblasti učenia a vzdelávania jednotlivcov a skupín, výchovy alebo modifikácie prejavov správania, v osobnostnom a profesijnom vývine a kariérnom raste, v rozvíjaní sociálnych vzťahov, sociálnej dynamiky, sociálnej atmosféry a pri optimalizácii procesov organizácie. Je kvalifikovaný na poskytovanie a realizáciu expertných analýz a psychodiagnostických služieb.

Www stránka www.paneurouni.com
Podmienky prijatia Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium v dennej a externej forme študia je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore psychológia alebo absolvovanie magisterského štúdia v študijnom odbore učiteľstvo.
Ďalšie informácie o štúdiu Ročné školné sa uhrádza v termíne do zápisu na štúdium. Mesačné platby - vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún). Semestrálne platby – 15. augusta a 15. januára.
Uplatnenie absolventov Uplatní sa v moderných oblastiach, akými sú kariérne poradenstvo a rozvoj, personálny výber a riadenie, aktivity v organizácii na rôznych úrovniach (zmena, kultúra, atmosféra, spokojnosť, motivácia), marketingový prieskum, výskum a ďalšie vzdelávanie, v manažmente, budovaní a rozvoj tímov, či v procese edukácie v rôznych zariadeniach.
Ubytovanie, strava a voľný čas Ubytovanie fakulta zabezpečuje v ubytovacom zariadení UNINOVA, ktoré nie je súčasťou budovy školy. Strava je poskytovaná v rámci budovy školy a to v jedálni a bufete.

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta psychológie PEVŠ
Adresa sídla školy Tematínska 10 , 851 01, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 904 459 000
e-mail: studijne.fps@paneurouni.com
web: www.paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Súkromna vysoká škola

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta psychológie PEVŠ

2 190 €
1. Psychológia - Sociálna a poradenská psychológia - magisterský stupeň …
Fakulta psychológie PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
750 €
2. Psychológia -Rigorozné konanie
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
1 890 €
3. Psychológia -bakalársky stupeň - externá forma štúdia
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
2 490 €
4. Psychológia - pedagogická, poradenská a školská psychológia-…
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
2 090 €
5. Psychológia -bakalársky stupeň - denná forma štúdia
Fakulta psychológie PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.035s
design: widegrafik.