HOTELOVÁ AKADÉMIA so zameraním na hotelový a gastronomický manažment

Štúdium ponúka Súkromná stredná odborná škola

Dĺžka štúdia 2 roky
Cena (neplatca DPH) 58 €
Poznámka k cene školné sa platí mesačne vo výške 58 EUR
Poplatok za prijímacie skúšky 70 €
Lokalita štúdia Postupimská 37, 040 22, Košice
Kontakt Ing. Tímea Kisová
tel: 055/6719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Štúdium poskytuje žiakom teoretické vedomosti i praktické zručnosti v oblasti technológie prípravy jedál, techniky obsluhy a stolovania ako aj pri osvojení zásad spoločenského protokolu. Vďaka odborným ekonomickým predmetom získavajú žiaci široké spektrum znalostí o hotelovom a gastronomickom podniku, o jeho financovaní a účtovníctve, o investovaní podnikového kapitálu. Na základe nadobudnutých vedomostí aj z oblasti práva, marketingu a manažmentu absolventi sú schopní riadiť hospodársku činnosť a prevádzku týchto zariadení. Škola pripravuje kvalifikovaných odborných pracovníkov na pozíciu hotelového a gastronomického manažmentu strednej úrovne riadenia, flexibilných, tvorivých, po odbornej i jazykovej stránke kvalifikovaných pracovníkov, schopných samostatne organizovať pracovnú činnosť.

Www stránka www.ssoske.sk
Štúdium je ukončené maturitná skúška z odborných predmetov
Ubytovanie, strava a voľný čas Možnosť ubytovania na stredoškolských internátoch. Strava v školskej jedálni.

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná stredná odborná škola
Adresa sídla školy Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
web: www.ssoske.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná stredná odborná škola

70 €
1. Grafik digitálnych médií (kvalifikačné pomaturitné štúdium, denné,…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
68 €
2. Dizajn grafický a priestorový (2-ročné denné pomaturitné štúdium…
Súkromná stredná odborná škola
denné, pomaturitné
Košice
58 €
3. Služby v cestovnom ruchu (kvalifikačné pomaturitné štúdium, denné…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
4. Obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Súkromná stredná odborná škola
denné, päťročné
Košice
68 €
5. Mechanik počítačových sietí (pomaturitné, kvalifikačné štúdium…
Súkromná stredná odborná škola
externé, pomaturitné
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.040s
design: widegrafik.