HOTELOVÁ AKADÉMIA so zameraním na hotelový a gastronomický manažment

Štúdium ponúka Súkromná stredná odborná škola

Dĺžka štúdia 2 roky
Cena (neplatca DPH) 58 €
Poznámka k cene školné sa platí mesačne vo výške 58 EUR
Poplatok za prijímacie skúšky 70 €
Lokalita štúdia Postupimská 37, 040 22, Košice
Kontakt Ing. Tímea Kisová
tel: 055/6719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Štúdium poskytuje žiakom teoretické vedomosti i praktické zručnosti v oblasti technológie prípravy jedál, techniky obsluhy a stolovania ako aj pri osvojení zásad spoločenského protokolu. Vďaka odborným ekonomickým predmetom získavajú žiaci široké spektrum znalostí o hotelovom a gastronomickom podniku, o jeho financovaní a účtovníctve, o investovaní podnikového kapitálu. Na základe nadobudnutých vedomostí aj z oblasti práva, marketingu a manažmentu absolventi sú schopní riadiť hospodársku činnosť a prevádzku týchto zariadení. Škola pripravuje kvalifikovaných odborných pracovníkov na pozíciu hotelového a gastronomického manažmentu strednej úrovne riadenia, flexibilných, tvorivých, po odbornej i jazykovej stránke kvalifikovaných pracovníkov, schopných samostatne organizovať pracovnú činnosť.

Www stránka www.ssoske.sk
Štúdium je ukončené maturitná skúška z odborných predmetov
Ubytovanie, strava a voľný čas Možnosť ubytovania na stredoškolských internátoch. Strava v školskej jedálni.

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná stredná odborná škola
Adresa sídla školy Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
web: www.ssoske.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná stredná odborná škola

60 €
1. Manažment regionálneho cestovného ruchu (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
68 €
2. Dizajn grafický a priestorový (2-ročné denné pomaturitné štúdium…
Súkromná stredná odborná škola
denné, pomaturitné
Košice
3. Obchodná akadémia so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a…
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
4. Manažment regionálneho cestovného ruchu
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
5. Dizajn - grafický a priestorový dizajn
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
© 2022 Všetky práva vyhradené, 0.031s
design: widegrafik.