Executive Master of Laws (LLM) – Commercial Law

Štúdium ponúka Business Institut, s.r.o.

Dĺžka štúdia 1,5 roka (3. semestre)
Štúdium je ukončené titulom MBA
Cena (neplatca DPH) 5 100 €
Lokalita štúdia Rajská 15, 811 08, Bratislava
Kontakt Mgr. Monika Ronajová
tel: + 420 234 221 342
mobil: + 421 0904 348 324
e-mail: info@businessinstitut.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Úvodom študijného programu Executive LLM – Commercial Law sa študenti zoznámia s problematikou obchodného práva a s postavením podnikateľa v slovenskom i európskom prostredí. Ďalej sa budú venovať právu hospodárskej súťaže a nekalému súťažnému jednaniu, na ktoré naviaže európske hospodárske právo a právo finančné. Súčasťou programu sú i ďalšie oblasti práva, hlavne právo obchodných spoločností, obchodné záväzkové vzťahy, právo EU a medzinárodné obchodné právo. V treťom semestri sa študenti zamerajú na insolventné právo a jeho širšie väzby a jeden modul bude venovaný zmenkovému a šekovému právu. S narastajúcim významom daňových aspektov sa nezabudne ani slovenské a európske daňové právo. Na záver programu je zaradený modul týkajúci sa komunikačných schopností a efektívneho riešenia konfliktov. Zvládnutie tzv. soft skills schopností je potrebnou súčasťou každej právnickej oblasti.

Výučba programu prebieha v slovenskom jazyku formou kombinovaného štúdia – komunikačných prostriedkov na diaľku (e-learning) a tematických stretnutí s lektormi, ktoré sa konajú jedenkrát za každý modul programu.

Organizácia štúdia

Program je rozložený do troch semestrov, z nich každý je ďalej rozdelený na päť modulov. V poslednom module v záverečnom semestri štúdia vypracuje študent dizertačnú prácu, ktorej obhajobou a zložením záverečnej skúšky štúdium končí. Študent neabsolvuje počas štúdia priebežné skúšky. Prostriedkom kontroly sú postupové práce, v ktorých sa študenti môžu zaoberať problémami z vlastnej praxe. Tieto práce študent odovzdáva po ukončení každého modulu.

Po prijatí na štúdium získa každý študent prístupové údaje do študentskej sekcie. Ide o študijné prostredie, v ktorom sa postupne zobrazujú jednotlivé moduly programu. Tu študent nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia či o tematických stretnutiach s lektormi, študijné materiály a termíny pre odovzdanie postupových prác. Študentská sekcia ďalej slúži študentom ako prostredie pre komunikáciu s lektormi a študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii knižnicu Business Institut, kde nájdu všetku povinnú literatúru k štúdiu.

Zahájenie výučby je vždy k 1. 2., 1. 5. a 1. 10. Na základe individuálnej žiadosti môže byť uchádzač o štúdium prijatý aj mimo tieto termíny. Bližšie informácie o špecializáciách manažérskych programov nájdete pod jednotlivými programami.

Www stránka www.businessinstitut.sk/executive-llm-commercial-law

Detail školy

Organizátor štúdia Business Institut, s.r.o.
Adresa sídla školy Rajská 15, 81108, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: + 420 234 221 342
e-mail: info@businessinstitut.sk
web: www.businessinstitut.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Business Institut, s.r.o.

4 360 €
1. MBA Management, organizácia a riadenie
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
4 360 €
2. MBA Projektové riadenie a plánovanie
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
4 360 €
3. MBA Leadership – Manažérske vedenie a komunikácia
Business Institut, s.r.o.
e-learning, MBA
Bratislava
4 360 €
4. MBA Obchodné právo v podnikaní
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
4 340 €
5. International Executive MBA
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.044s
design: widegrafik.