MBA Management a riadenie v zdravotníctve

Štúdium ponúka Business Institut, s.r.o.

Dĺžka štúdia 1,5 roka (3. semestre)
Štúdium je ukončené titulom MBA
Cena (neplatca DPH) 4 360 €
Lokalita štúdia Rajská 15, 811 08, Bratislava
Kontakt Mgr. Monika Ronajová
tel: + 420 234 221 342
mobil: + 421 0904 348 324
e-mail: info@businessinstitut.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Tento program je určený špeciálne pre členov TOP manažmentu a stredného manažmentu zdravotníckych a sociálnych zariadení všetkých typov a foriem vlastníctva. Znalosti získané počas štúdia programu sú však využiteľné i pre manažérov farmaceutických spoločností, kúpeľných zariadení či poisťovní, a to ako zo súkromného sektoru, tak i z oblasti verejnej správy.

Program pokrýva komplexnú problematiku manažmentu zdravotníckych zariadení vrátane organizačnej štruktúry, financovania, mechanizmov riadenia, úlohy profesijných organizácií a kontrolného systému, právnych disciplín či manažérskych schopností. Súčasťou programu je taktiež problematika začlenenia slovenského zdravotníctva do systému krajín EU. Na kauzálnych príkladoch bude študentom podrobne vysvetlená problematika rizík pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, príčin mimoriadnych udalostí, posudzovania správnosti lekárskych zákrokov a pochybení lekárov a zdravotného personálu.

Absolvent tohto programu bude následne schopný vytvoriť si vlastný aktuálny model zvýšenia efektivity zdravotníckeho zariadenia a bude sa tak môcť podieľať na vedení, príprave a realizácii úspešných strategických rozhodnutí nemocníc a iných zdravotníckych zariadení.

Organizácia štúdia

Výučba prebieha v slovenčine formou komunikačných prostriedkov na diaľku (e-learning). Jej súčasťou sú i tematické stretnutia, ktoré sa konajú jedenkrát za každý modul programu.

Program je rozložený do troch semestrov, z ktorých každý je ďalej rozdelený na štyri moduly. Posledný modul v záverečnom semestri štúdia predstavuje vypracovanie dizertačnej práce, ktorej obhajobou a zložením záverečnej skúšky štúdium končí. Študent počas štúdia neskladá čiastkové skúšky. Prostriedkom kontroly sú preto postupové práce, ktoré študent odovzdá po absolvovaní každého modulu.

Po prijatí na štúdium získava každý študent prístupové údaje do študentskej sekcie. Ide o študijné prostredie, v ktorom sa postupne zobrazujú jednotlivé moduly programu. Študent tu nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia, či o tematických stretnutiach s lektormi, študijných materiáloch a termínoch pre odovzdanie postupových prác. Študentská sekcia ďalej slúži študentom ako prostredie pre komunikáciu s lektormi a študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii i knižnicu Business Institut, kde nájdu všetku povinnú literatúru potrebnú ku štúdiu.

Www stránka www.businessinstitut.sk/mba_management_a_riadenie_v_zdravotnictve

Detail školy

Organizátor štúdia Business Institut, s.r.o.
Adresa sídla školy Rajská 15, 81108, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: + 420 234 221 342
e-mail: info@businessinstitut.sk
web: www.businessinstitut.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Business Institut, s.r.o.

4 360 €
1. MBA Management a riadenie v zdravotníctve
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
2 180 €
2. BBA Základy managementu
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, bakalárske, MBA
Bratislava
4 360 €
3. MBA Obchodné právo v podnikaní
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
4 360 €
4. MBA Management soft skills
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
4 360 €
5. MBA Verejná správa
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.037s
design: widegrafik.