MBA Riadenie ľudských zdrojov

Štúdium ponúka Business Institut, s.r.o.

Dĺžka štúdia 1,5 roka (3. semestre)
Štúdium je ukončené titulom MBA
Cena (neplatca DPH) 4 360 €
Lokalita štúdia Rajská 15, 811 08, Bratislava
Kontakt Mgr. Monika Ronajová
tel: + 420 234 221 342
mobil: + 421 0904 348 324
e-mail: info@businessinstitut.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Tento program je určený pre manažérov personálnych agentúr, personalistov a všetkých pracovníkov, ktorí sa zaoberajú problematikou osobného rozvoja a personálneho riadenia organizácie.

Cieľom programu je zoznámiť jeho účastníkov s významom, vývojom a súčasným poňatím tzv. human resources (riadenie ľudských zdrojov). Program sa zaoberá najnovšími postupmi a trendmi v personálnej oblasti, ktoré sú potrebné k získaniu špecializácie. Úlohou študenta je zvládnuť všetky aspekty personálneho riadenia, od analýzy pracovných miest, výberu a prijímania vhodných kandidátov, až po vzdelávanie a rozvoj zamestnancov.

Www stránka www.businessinstitut.sk/mba-personalni-management-a-rizeni-lidskych-zdroju
Ďalšie informácie o štúdiu Výučba programu prebieha v slovenčine formou komunikačných prostriedkov na diaľku (e-learning). Jej súčasťou sú tematické stretnutia, ktoré sa konajú v rámci každého modulu. Program je rozložený do troch semestrov, z nich každý je ďalej rozdelený na štyri moduly. V poslednom module v záverečnom semestri štúdia vypracuje študent dizertačnú prácu, ktorej obhajobou a zložením záverečnej skúšky štúdium končí. Študent neabsolvuje počas štúdia priebežné skúšky. Prostriedkom kontroly sú postupové práce, ktoré študent odovzdáva po absolvovaní každého modulu. Po prijatí na štúdium získa každý študent prístupové údaje do študentskej sekcie. Ide o študijné prostredie, v ktorom sa postupne zobrazujú jednotlivé moduly programu. Študent tu nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia, o tematických stretnutiach s lektormi, študijné materiály a termíny pre odovzdanie postupových prác. Študentská sekcia ďalej slúži študentom ako prostredie pre komunikáciu s lektormi a študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii knižnicu Business Institut, kde nájdu všetku povinnú literatúru ku štúdiu.

Detail školy

Organizátor štúdia Business Institut, s.r.o.
Adresa sídla školy Rajská 15, 81108, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: + 420 234 221 342
e-mail: info@businessinstitut.sk
web: www.businessinstitut.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Business Institut, s.r.o.

4 360 €
1. MBA Obchodné právo v podnikaní
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
4 360 €
2. MBA Verejná správa
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
4 360 €
3. MBA Management, organizácia a riadenie
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
4 360 €
4. MBA Leadership – Manažérske vedenie a komunikácia
Business Institut, s.r.o.
e-learning, MBA
Bratislava
4 360 €
5. MBA Riadenie ľudských zdrojov
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.037s
design: widegrafik.