MBA Marketing, médiá a soft skills

Štúdium ponúka Business Institut, s.r.o.

Dĺžka štúdia 1,5 roka (3. semestre)
Cena (neplatca DPH) 4 360 €
Lokalita štúdia Rajská 15, 811 08, Bratislava
Kontakt Mgr. Monika Ronajová
tel: + 420 234 221 342
mobil: + 421 0904 348 324
e-mail: info@businessinstitut.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Tento program je určený všetkým vedúcim pracovníkom, podnikateľom a manažérom reklamných, PR či mediálnych agentúr, ktorí sa chcú priučiť základom efektívnej marketingovej komunikácie a jej uplatneniu v marketingovej stratégii.

Cieľom tohto programu je zoznámiť účastníkov s jednotlivými formami marketingovej komunikácie, s princípom ich fungovania a ich uplatnenia v praxi. Veľký dôraz sa pri tom kladie na novodobé zmeny v tejto oblasti, predovšetkým na použitie moderných informačných technológií na trhu komerčných komunikácií. Úlohou študenta tohto programu bude riešenie praktických úloh z oblasti marketingovej komunikácie za predpokladu pochopenia a schopnosti použiť nástroje marketingového mixu. Konkrétne sa bude jednať o spracovanie a realizáciu marketingového plánu vrátane komunikačnej stratégie, teda navrhnutie konceptu marketingových komunikácií.

Organizácia štúdia

Výučba programu prebieha v slovenčine formou komunikačných prostriedkov na diaľku (e-learning). Jej súčasťou sú tematické stretnutia, ktoré sa konajú v rámci každého modulu.

Program je rozložený do troch semestrov, z nich každý je ďalej rozdelený na štyri moduly. V poslednom module v záverečnom semestri štúdia vypracuje študent dizertačnú prácu, ktorej obhajobou a zložením záverečnej skúšky štúdium končí. Študent neabsolvuje počas štúdia priebežné skúšky. Prostriedkom kontroly sú postupové práce, ktoré študent odovzdáva po absolvovaní každého modulu.

Po prijatí na štúdium získa každý študent prístupové údaje do študentskej sekcie. Ide o študijné prostredie, v ktorom sa postupne zobrazujú jednotlivé moduly programu. Študent tu nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia, o tematických stretnutiach s lektormi, študijné materiály a termíny pre odovzdanie postupových prác. Študentská sekcia ďalej slúži študentom ako prostredie pre komunikáciu s lektormi a študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii knižnicu Business Institut, kde nájdu všetku povinnú literatúru ku štúdiu.

Www stránka www.businessinstitut.sk/mba-marketing-media-a-soft-skills

Detail školy

Organizátor štúdia Business Institut, s.r.o.
Adresa sídla školy Rajská 15, 81108, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: + 420 234 221 342
e-mail: info@businessinstitut.sk
web: www.businessinstitut.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Business Institut, s.r.o.

4 360 €
1. MBA Obchodné právo v podnikaní
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
4 360 €
2. MBA Verejná správa
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
4 360 €
3. MBA Management, organizácia a riadenie
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
4 360 €
4. MBA Leadership – Manažérske vedenie a komunikácia
Business Institut, s.r.o.
e-learning, MBA
Bratislava
4 360 €
5. MBA Riadenie ľudských zdrojov
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.039s
design: widegrafik.