MBA Management, organizácia a riadenie

Štúdium ponúka Business Institut, s.r.o.

Dĺžka štúdia 1,5 roka (3. semestre)
Štúdium je ukončené titulom MBA
Cena (neplatca DPH) 4 360 €
Lokalita štúdia Rajská 15, 811 08, Bratislava
Kontakt Mgr. Monika Ronajová
tel: + 420 234 221 342
mobil: + 421 0904 348 324
e-mail: info@businessinstitut.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Tento program je špeciálne navrhnutý pre vedúcich pracovníkov a členov stredného managementu, ktorí ašpirujú na pozície v top managemente. Môže byť takisto veľmi užitočný pre všetkých, ktorí chcú získať manažérske znalosti a praktické zručnosti využiteľné k riadeniu organizácie.

Účelom tohto programu je zoznámiť študentov s dôležitými metódami, postupmi a zásadami managementu v organizácii. Študent tak napríklad získa znalosti týkajúce sa strategického managementu a určovania základných cieľov organizácie, bude schopný analyzovať a optimalizovať procesy v nej prebiehajúce, či vytvárať jej reprezentatívnu identitu a image.

Organizácia štúdia

Výučba programu prebieha v slovenčine formou komunikačných prostriedkov na diaľku (e-learning). Jej súčasťou sú tematické stretnutia, ktoré sa konajú v rámci každého modulu.

Program je rozložený do troch semestrov, z nich každý je ďalej rozdelený na štyri moduly. V poslednom module v záverečnom semestri štúdia vypracuje študent dizertačnú prácu, ktorej obhajobou a zložením záverečnej skúšky štúdium končí. Študent neabsolvuje počas štúdia priebežné skúšky. Prostriedkom kontroly sú postupové práce, ktoré študent odovzdáva po absolvovaní každého modulu.

Po prijatí na štúdium získa každý študent prístupové údaje do študentskej sekcie. Ide o študijné prostredie, v ktorom sa postupne zobrazujú jednotlivé moduly programu. Študent tu nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia či o tematických stretnutiach s lektormi, študijné materiály a termíny pre odovzdanie postupových prác. Študentská sekcia ďalej slúži študentom ako prostredie pre komunikáciu s lektormi a študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii knižnicu Business Institut, kde nájdu všetku povinnú literatúru ku štúdiu.

Www stránka www.businessinstitut.sk/mba-management-organizace-a-rizeni

Detail školy

Organizátor štúdia Business Institut, s.r.o.
Adresa sídla školy Rajská 15, 81108, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: + 420 234 221 342
e-mail: info@businessinstitut.sk
web: www.businessinstitut.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Business Institut, s.r.o.

2 180 €
1. BBA Základy managementu
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, bakalárske, MBA
Bratislava
4 360 €
2. MBA Obchodné právo v podnikaní
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
4 360 €
3. MBA Leadership – Manažérske vedenie a komunikácia
Business Institut, s.r.o.
e-learning, MBA
Bratislava
4 360 €
4. MBA Management, organizácia a riadenie
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
4 360 €
5. MBA Management soft skills
Business Institut, s.r.o.
diaľkové, MBA
Bratislava
© 2022 Všetky práva vyhradené, 0.033s
design: widegrafik.