Psychológia - Sociálna a poradenská psychológia - magisterský stupeň - denná forma štúdia

Štúdium ponúka Fakulta psychológie PEVŠ

Dĺžka štúdia 2 roky, 4 semestre
Štúdium je ukončené titulom Magister "Mgr."
Cena (neplatca DPH) 2 190 €
Poplatok za prijímacie skúšky 20 €
Lokalita štúdia Tematínska 10, Bratislava , 851 05, Bratislava
Kontakt Mgr. Eva Osadská
tel: + 421 2 635 331 48
e-mail: studijne.fps@paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent štúdia je pripravený kvalitne pracovať s klientom, skupinou, komunitou aj spoločnosťou. Absolvent získava zručnosti a skúsenosti v oblasti psychologickej diagnostiky, adekvátneho zhodnotenia psychického stavu vrátane psychopatologických symptómov, samostatného vedenia psychologickej intervencie a konzultačnej činnosti, realizácie preventívnej činnosti za účelom podpory duševného zdravia a optimálnej kvality života ako aj vedenia vzdelávacej činnosti určenej verejnosti alebo relevantným odborníkom.

Www stránka www.paneurouni.com
Podmienky prijatia Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore psychológia alebo absolvovanie magisterského štúdia v študijnom odbore učiteľstvo.
Ďalšie informácie o štúdiu Ročné školné sa uhrádza v termíne do zápisu na štúdium. Mesačné platby - vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún). Semestrálne platby – 15. augusta a 15. januára.
Uplatnenie absolventov Absolvent štúdia je pripravený kvalitne pracovať s klientom, skupinou, komunitou aj spoločnosťou. Absolvent získava zručnosti a skúsenosti v oblasti psychologickej diagnostiky, adekvátneho zhodnotenia psychického stavu vrátane psychopatologických symptómov, samostatného vedenia psychologickej intervencie a konzultačnej činnosti, realizácie preventívnej činnosti za účelom podpory duševného zdravia a optimálnej kvality života ako aj vedenia vzdelávacej činnosti určenej verejnosti alebo relevantným odborníkom.
Ubytovanie, strava a voľný čas Ubytovanie fakulta zabezpečuje v ubytovacom zariadení UNINOVA, ktoré nie je súčasťou budovy školy. Strava je poskytovaná v rámci budovy školy a to v jedálni a bufete.

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta psychológie PEVŠ
Adresa sídla školy Tematínska 10 , 851 01, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 904 459 000
e-mail: studijne.fps@paneurouni.com
web: www.paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Súkromna vysoká škola

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta psychológie PEVŠ

2 490 €
1. Psychológia - pedagogická, poradenská a školská psychológia-…
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
1 890 €
2. Psychológia -bakalársky stupeň - externá forma štúdia
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
750 €
3. Psychológia -Rigorozné konanie
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
2 090 €
4. Psychológia -bakalársky stupeň - denná forma štúdia
Fakulta psychológie PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
2 190 €
5. Psychológia - Školská a pracovná psychológia - magisterský stupeň -…
Fakulta psychológie PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.034s
design: widegrafik.