Mechanik počítačových sietí (maturita pre pracujúcich)

Štúdium ponúka Súkromná stredná odborná škola

Dĺžka štúdia 3
Cena (neplatca DPH) 68 €
Poznámka k cene školné vo výške 68€ sa platí mesačne (september až jún)
Poplatok za prijímacie skúšky 70 €
Lokalita štúdia Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt Ing. Tímea Kisová
tel: 055/6719300
e-mail: timea.masikova@gmail.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Študenti sa naučia poznávať jednotlivé PC komponenty, inštalovať ich do celku a rozpoznávať chyby, inštalovať a konfigurovať operačné systémy. Ďalej sa naučia navrhovať PC siete, rozdeľovať ich a nastavovať jednotlivé zariadenia v PC sieti, a taktiež vytvárať štruktúrovanú kabeláž pre PC siete.

Obsahom štúdia je vytváranie počítačových sietí, ich nastavenie, konfigurácia ako aj nastavovanie všetkých typov zariadení, ktoré sa v sieťach používajú.

Naša škola uprednostňuje vzdelávanie formou hry, a preto poskytuje študentom odboru mechanik počítačových sietí jedinečnú možnosť fiktívnou formou realizovať sa ako architekti počítačových sietí a v simulačnom softvérovom programe Cisco Packet Tracer.

Uplatnenie našich absolventov:

Absolvent nájde uplatnenie v IT oblastiach ako servisný technik – skladanie, údržba, inštalácia, konfigurácia a oprava PC, sieťový technik – vytváranie a oprava PC sieti , sieťový dizajnér – návrh PC sieti, bezpečnosť, riešenie problémov a údržba, taktiež aj v servisných centrách s výpočtovou technikou. Na základe získania certifikátov Cisco CCNA 1 – 4 sa ich uplatnenie zvýši celosvetovo a posunie ich rovno pred vstupnú bránu národných a medzinárodných IT spoločností, kde nájdu vynikajúce platové ohodnotenie a budú v týchto spoločnostiach uprednostnení na základe ich odbornosti získanej u nás nadobudnutými certifikátmi. Študenti môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v oblasti elektrotechniky a informatiky.

Www stránka www.soapostuke.sk
Štúdium je ukončené - maturitná skúška - možnosť popri štúdiu zúčastniť sa kurzov cisco ccna (viac info nájdete na www.edukurzy.sk)
Podmienky prijatia Bez prijímacích skúšok.
Ďalšie informácie o štúdiu Podmienky prijatia na štúdium: podpísanie Zmluvy o štúdiu, v deň zápisu úhrada jednorázového zápisného 70€ a školné za mesiac september 68 €.
Uplatnenie absolventov Uplatnenie našich absolventov: Absolvent nájde uplatnenie v IT oblastiach ako servisný technik – skladanie, údržba, inštalácia, konfigurácia a oprava PC, sieťový technik – vytváranie a oprava PC sieti , sieťový dizajnér – návrh PC sieti, bezpečnosť, riešenie problémov a údržba, taktiež aj v servisných centrách s výpočtovou technikou. Na základe získania certifikátov Cisco CCNA 1 - 4 sa ich uplatnenie zvýši celosvetovo a posunie ich rovno pred vstupnú bránu národných a medzinárodných IT spoločností, kde nájdu vynikajúce platové ohodnotenie a budú v týchto spoločnostiach uprednostnení na základe ich odbornosti získanej u nás nadobudnutými certifikátmi. Študenti môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v oblasti elektrotechniky a informatiky.

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná stredná odborná škola
Adresa sídla školy Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
web: www.ssoske.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná stredná odborná škola

60 €
1. Manažment regionálneho cestovného ruchu (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
68 €
2. Dizajn grafický a priestorový (2-ročné denné pomaturitné štúdium…
Súkromná stredná odborná škola
denné, pomaturitné
Košice
3. Obchodná akadémia so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a…
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
4. Manažment regionálneho cestovného ruchu
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
5. Dizajn - grafický a priestorový dizajn
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
© 2022 Všetky práva vyhradené, 0.034s
design: widegrafik.