Mechanik počítačových sietí (maturita pre pracujúcich)

Štúdium ponúka Súkromná stredná odborná škola

Dĺžka štúdia 3
Cena (neplatca DPH) 68 €
Poznámka k cene školné vo výške 68€ sa platí mesačne (september až jún)
Poplatok za prijímacie skúšky 70 €
Lokalita štúdia Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt Ing. Tímea Kisová
tel: 055/6719300
e-mail: timea.masikova@gmail.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Študenti sa naučia poznávať jednotlivé PC komponenty, inštalovať ich do celku a rozpoznávať chyby, inštalovať a konfigurovať operačné systémy. Ďalej sa naučia navrhovať PC siete, rozdeľovať ich a nastavovať jednotlivé zariadenia v PC sieti, a taktiež vytvárať štruktúrovanú kabeláž pre PC siete.

Obsahom štúdia je vytváranie počítačových sietí, ich nastavenie, konfigurácia ako aj nastavovanie všetkých typov zariadení, ktoré sa v sieťach používajú.

Naša škola uprednostňuje vzdelávanie formou hry, a preto poskytuje študentom odboru mechanik počítačových sietí jedinečnú možnosť fiktívnou formou realizovať sa ako architekti počítačových sietí a v simulačnom softvérovom programe Cisco Packet Tracer.

Uplatnenie našich absolventov:

Absolvent nájde uplatnenie v IT oblastiach ako servisný technik – skladanie, údržba, inštalácia, konfigurácia a oprava PC, sieťový technik – vytváranie a oprava PC sieti , sieťový dizajnér – návrh PC sieti, bezpečnosť, riešenie problémov a údržba, taktiež aj v servisných centrách s výpočtovou technikou. Na základe získania certifikátov Cisco CCNA 1 – 4 sa ich uplatnenie zvýši celosvetovo a posunie ich rovno pred vstupnú bránu národných a medzinárodných IT spoločností, kde nájdu vynikajúce platové ohodnotenie a budú v týchto spoločnostiach uprednostnení na základe ich odbornosti získanej u nás nadobudnutými certifikátmi. Študenti môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v oblasti elektrotechniky a informatiky.

Www stránka www.soapostuke.sk
Štúdium je ukončené - maturitná skúška - možnosť popri štúdiu zúčastniť sa kurzov cisco ccna (viac info nájdete na www.edukurzy.sk)
Podmienky prijatia Bez prijímacích skúšok.
Ďalšie informácie o štúdiu Podmienky prijatia na štúdium: podpísanie Zmluvy o štúdiu, v deň zápisu úhrada jednorázového zápisného 70€ a školné za mesiac september 68 €.
Uplatnenie absolventov Uplatnenie našich absolventov: Absolvent nájde uplatnenie v IT oblastiach ako servisný technik – skladanie, údržba, inštalácia, konfigurácia a oprava PC, sieťový technik – vytváranie a oprava PC sieti , sieťový dizajnér – návrh PC sieti, bezpečnosť, riešenie problémov a údržba, taktiež aj v servisných centrách s výpočtovou technikou. Na základe získania certifikátov Cisco CCNA 1 - 4 sa ich uplatnenie zvýši celosvetovo a posunie ich rovno pred vstupnú bránu národných a medzinárodných IT spoločností, kde nájdu vynikajúce platové ohodnotenie a budú v týchto spoločnostiach uprednostnení na základe ich odbornosti získanej u nás nadobudnutými certifikátmi. Študenti môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v oblasti elektrotechniky a informatiky.

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná stredná odborná škola
Adresa sídla školy Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
web: www.ssoske.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná stredná odborná škola

70 €
1. Grafik digitálnych médií (kvalifikačné pomaturitné štúdium, denné,…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
68 €
2. Dizajn grafický a priestorový (2-ročné denné pomaturitné štúdium…
Súkromná stredná odborná škola
denné, pomaturitné
Košice
58 €
3. Služby v cestovnom ruchu (kvalifikačné pomaturitné štúdium, denné…
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
4. Obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Súkromná stredná odborná škola
denné, päťročné
Košice
68 €
5. Mechanik počítačových sietí (pomaturitné, kvalifikačné štúdium…
Súkromná stredná odborná škola
externé, pomaturitné
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.040s
design: widegrafik.