Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium

Štúdium ponúka Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dĺžka štúdia 15 mesiacov ,začiatok štúdia každý rok v januári, termín záverečnej skúšky apríl nasledujúceho roka.
Cena bez DPH 1 625 €
Cena s 20% DPH 1 950 €
Lokalita štúdia Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava
Kontakt Ing. Ingrid Sieglová
tel: 02/67295178
mobil: 0911 720 463
e-mail: znalectvo.bbs@euba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Cieľ štúdia: Poskytnúť odborné, metodické i legislatívne poznatky, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov a odborníkov v odbore Ekonómia a manažment

Cieľová skupina:

  1. odborní pracovníci znaleckých organizácií, ktorí
  2. vykonávajú funkciu znalcov a potrebujú si rozšíriť poznatky najmä v odbore Ekonómia a manažment
  3. odborní pracovníci ústredných orgánov štátnej správy, peňažných ústavov a iných organizácií, ktorí potrebujú pre výkon svojej činnosti odborné poznatky zo súdno – znaleckej činnosti
  4. všetci noví záujemcovia, ktorí sa chcú pripraviť na výkon činností uvedených v predchádzajúcich bodoch,
  5. manažéri, experti, odborníci, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti určenia hodnoty podnikov a častí podnikov, prípadne zložiek majetku
Organizácia štúdia

320 hodín 4-semestrálne štúdium Jedenkrát mesačne 4-dňové sústredenia (streda – sobota) v čase od 9:00 – 16:30 hod. Súčasťou štúdia je osobitné vzdelávanie Odborné minimum v rozsahu 30 hodín

Tématické celky:
1. Právne aspekty znaleckej činnosti
2. Súdne inžinierstvo
3. Metódy stanovenia hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku

Forma výučby: Prednášky, diskusie, riešenia prípadových štúdií, výmena poznatkov navzájom medzi účastníkmi

Forma ukončenia: Obhajoba záverečnej práce a záverečná skúška písomná a ústna vykonaná pred odbornou komisiou. Súčasťou záverečnej skúšky je aj skúška z Odborného minima.

Www stránka bbs.euba.sk/znalecky-ustav/vzdelavanie/ekonomia-manazment-a-ohodnocovanie-majetku
Podmienky prijatia nevykonáva sa
Ďalšie informácie o štúdiu Rozsah štúdia: 320 hodín 4-semestrálne štúdium Jedenkrát mesačne 4-dňové sústredenie od stredy do soboty v čase od 9:00 – 16:30 hod. Súčasťou štúdia je osobitné vzdelávanie Odborné minimum v rozsahu 30 hodín.

Detail školy

Organizátor štúdia Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave
Člen AIVD SR
Adresa sídla školy Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: (02) 6729 5375
e-mail: marketing.bbs@euba.sk
web: https://euba.sk/univerzita/organizacna-struktura-a-pracoviska/utvary-riadene-prorektorom-pre…
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Kurzy, semináre, tréningy, školenia a špecializačné štúdia z ekonomickej oblasti pre podniky aj verejnosť, príprava na prijímacie skúšky na Ekonomickú univerzitu, medzinárodné aktivity, MBA (Franklin University,USA), jazykové kurzy,Detská Ekonomická Univerzita,Univerzita tretieho veku,IT kurzy, vzdelávanie v odbore Znalectvo – Znalecký ústav

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

1 950 €
1. Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v…
externé, kvalifikačne
Bratislava
10 000 €
2. MBA štúdium - v anglickom jazyku
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v…
diaľkové, MBA
Bratislava
79 €
3. UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v…
externé, Univerzita tretieho veku
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.043s
design: widegrafik.