Aplikovaná informatika - externá forma štúdia

Štúdium ponúka Fakulta informatiky PEVŠ

Dĺžka štúdia 2 roky, 4 semestrov
Štúdium je ukončené titulom Bc.
Cena (neplatca DPH) 1 790 €
Poznámka k cene Za jeden akademický rok štúdia, školne je možne platiť jednorazovo, 2 alebo 10 splátkach.
Poplatok za prijímacie skúšky 20 €
Lokalita štúdia Tematínska 10, Bratislava , 851 05, Bratislava
Kontakt Ing. Daniela Šuláková
tel: + 421 2 6820 3639
e-mail: studijne.fi@paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Cieľom magisterského štúdia je pripraviť odborníkov, ktorí dokážu vykonávať náročnejšie práce informatikov v rôznych praktických oblastiach. Absolvent získa schopnosť analyzovať systémy z hľadiska ich zložitosti a efektívnosti, navrhovať vhodné riešenia pre kritické komponenty podnikových informačných systémov, analyzovať a modifikovať existujúce informačné systémy.

Štúdium je ukončené Štátna skúška
Podmienky prijatia Základnou podmienkou prijatia na Mgr. štúdium je úspešné ukončenie bakalarského štúdia v študijnom odbore Aplikovaná informatika alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore (informatika, kybernetika, počítačové inžinierstvo, hospodárska informatika, priemyselná informatika a pod.) a úspešné zloženie prijímacieho pohovoru.
Ďalšie informácie o štúdiu Ročné školné sa uhrádza v termíne do zápisu na štúdium. Mesačné platby - vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún). Semestrálne platby – 15. augusta a 15. januára.
Uplatnenie absolventov Cieľom magisterského štúdia je pripraviť odborníkov, ktorí dokážu vykonávať náročnejšie práce informatikov v rôznych praktických oblastiach. Absolvent získa schopnosť analyzovať systémy z hľadiska ich zložitosti a efektívnosti, navrhovať vhodné riešenia pre kritické komponenty podnikových informačných systémov, analyzovať a modifikovať existujúce informačné systémy.
Ubytovanie, strava a voľný čas Ubytovanie fakulta zabezpečuje v ubytovacom zariadení UNINOVA, ktoré nie je súčasťou budovy školy. Strava je poskytovaná v rámci budovy školy a to v jedálni a bufete.

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta informatiky PEVŠ
Adresa sídla školy Tematínska 10 , 851 05, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 2 68 203 605
e-mail: studijne.fi@paneurouni.com
web: www.paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Fakulta informatiky s ohľadom na požiadavky doby cielene pripravuje študentov na profesionálne pôsobenie v oblasti informačných technológií. Kladie dôraz na výchovu profesionála, ktorý zvláda nadštandardné požiadavky IT praxe.

Fakulta informatiky ponúka:
Flexibilitu štúdia prispôsobenú aktuálnym potrebám trhu.
Prepojenie teórie a praxe s najmodernejšími informačnými a komunikačnými technológiami.
Možnosť súbežného štúdia informatiky so študijnými programami v odbore práva, ekonómie a masmédií.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta informatiky PEVŠ

750 €
1. Aplikovaná informatika - Rigorózne konanie
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
1 690 €
2. Aplikovaná informatika - externá forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
1 790 €
3. Aplikovaná informatika - externá forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, magisterské
Bratislava
1 790 €
4. Aplikovaná informatika - denná forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
1 690 €
5. Aplikovaná informatika - denná forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.036s
design: widegrafik.