Media Relations/Vzťahy s médiami (študijný program vyučovaný v anglickom jazyku)

Štúdium ponúka Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Dĺžka štúdia 6 semestrov
Poznámka k cene Školné v EXTERNEJ forme štúdia: 800 €/ročne.
Lokalita štúdia Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01, Trnava
Kontakt Mgr. Juliána Laluhová
tel: 033/55 65 411
fax: 033/55 03 236
e-mail: juliana.laluhova@ucm.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Program media relations umožní študentom vzdelávať sa v oblasti médií a marketingu v anglickom jazyku, a tým budovať široké možnosti uplatnenia absolventov nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí.

Www stránka www.ucm.sk/sk/uchadzaci/
Podmienky prijatia Prijímacia skúška sa koná písomnou formou a obsahuje: - test zo všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu, - test z anglického jazyka (úroveň B2). Uchádzači, ktorí počas štúdia na strednej škole ako aj na starej maturitnej skúške dosiahli študijný priemer 1,00 a uchádzači, ktorí počas štúdia na strednej škole dosiahli študijný priemer 1,00 a budú maturovať v školskom roku 2011/2012 alebo maturovali v predchádzajúcich akademických rokoch z profilových predmetov (náuka o spoločnosti, SJ, AJ) maturitou typu B2 s hodnotením výborne a percentuálnym počtom nad 80 %, nemusia absolvovať prijímaciu skúšku.
Ďalšie informácie o štúdiu Termín podania prihlášky: do 15. mája 2012 Termín konania prijímacej skúšky: 13. júna 2012 Poplatok za prijímacie konanie: 40 € (elektronická prihláška =35 €) Banka: Štátna pokladnica Účet: 7000071919/8180 Variabilný symbol: 30007 (elektronická prihláška - 30008) Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adresa sídla školy Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava
Kontakt na spoločnosť tel: 033 5565 424, 5565 402
fax: 033 5503 236
e-mail: fmkucm@ucm.sk
web: http://fmk.ucm.sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Fakulta poskytuje komplexné vzdelanie v oblasti mediálnej komunikácie. Postupne sa vypracovala na rešpektovanú inštitúciu, ktorá udržiava čulé kontakty so zahraničnými univerzitami a aktívne prispieva do diskusie o trendoch v mediálnej spoločnosti.

FMK je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr, ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

1. Masmediálna komunikácia
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a…
denné, bakalárske, magisterské
Trnava
2. Media Relations/Vzťahy s médiami (študijný program vyučovaný v…
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a…
denné, bakalárske
Trnava
3. Marketingová komunikácia
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a…
denné, bakalárske, magisterské
Trnava
© 2022 Všetky práva vyhradené, 0.029s
design: widegrafik.