Mechanik počítačových sietí (pomaturitné, kvalifikačné štúdium externé štúdium)

Štúdium ponúka Súkromná stredná odborná škola

Dĺžka štúdia 2
Cena (neplatca DPH) 68 €
Poznámka k cene školné sa platí mesačne a to 68€ (september až jún)
Poplatok za prijímacie skúšky 70 €
Lokalita štúdia Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt Ing. Tímea Kisová
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Študijný odbor je zameraný na sieťové technológie. Do učebného plánu je zahrnutý Slovenský sieťový akademický program NetAcad – Cisco Networking Academy program. Obsahom učebného plánu tohto predmetu je štúdijný materiál (kurikulum) Cisco CCNA 1 – 4 Routing and Switching.

Implementáciou študijného materiálu CISCO CCNA do učebných plánov študijného odboru MPS, sa spíňajú súčasné požiadavky trhu práce zo strany zamestnávateľov v oblasti IT na kvalifikovaných IT špecialistov, čo umožní našim absolventom tohto študijného odboru bezproblémovo sa umiestniť na trhu práce.

Študenti sa naučia poznávať jednotlivé PC komponenty, inštalovať ich do celku a rozpoznávať chyby, inštalovať a konfigurovať operačné systémy. Ďalej sa naučia navrhovať PC siete, rozdeľovať ich a nastavovať jednotlivé zariadenia v PC sieti, a taktiež vytvárať štruktúrovanú kabeláž pre PC siete.

Obsahom štúdia je vytváranie počítačových sietí, ich nastavenie,konfigurácia ako aj nastavovanie všetkých typov zariadení, ktoré sa v sieťach používajú.

Súčasťou učebného plánu sú aj základy ekonomiky.

Absolvent nájde uplatnenie v IT oblastiach ako servisný technik – skladanie, údržba, inštalácia, konfigurácia a oprava PC, sieťový technik – vytváranie a oprava PC sieti ,sieťový dizajnér – návrh PC sieti, bezpečnosť, riešenie problémov a údržba, taktiež aj v servisných centrách s výpočtovou technikou.

Študenti môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v oblasti elektrotechniky a informatiky.

Www stránka www.ssoske.sk
Štúdium je ukončené - záverečná skúška z odborných predmetov

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná stredná odborná škola
Adresa sídla školy Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
web: www.ssoske.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná stredná odborná škola

1. Obchodná akadémia so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a…
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
2. Dizajn - grafický a priestorový dizajn
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
60 €
3. Daňové služby (diplomovaný špecialista, titul DiS, večerné)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
58 €
4. Služby v cestovnom ruchu (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
5. Manažment regionálneho cestovného ruchu
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
© 2022 Všetky práva vyhradené, 0.030s
design: widegrafik.