Obchodná akadémia (kvalifikačné pomaturitné štúdium, večerné alebo denné štúdium)

Štúdium ponúka Súkromná stredná odborná škola

Dĺžka štúdia 2
Cena (neplatca DPH) 58 €
Poznámka k cene mesačne
Poplatok za prijímacie skúšky 70 €
Lokalita štúdia Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt Ing. Tímea Kisová
tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent je pripravený samostatne vykonávať činnosť odborného ekonomického pracovníka – v oblasti spracovania informácií v oblasti výroby, marketingu, manažmentu, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia, v oblasti organizácie bankovníctva, bankových operácií a peňažného obehu, disponuje aktívnym ovládaním cudzích jazykov a výpočtovej techniky. Získané vzdelanie umožní absolventovi uplatniť sa vo všetkých formách podnikania v tuzemsku a v styku so zahraničím.

Organizácia štúdia

ODBORNÉ PREDMETY štúdia: ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia, administratívne cvičenia, hospodárske výpočty a štatistika, úvod do makroekonómie, právo, ekonomické cvičenia, spoločenská komunikácia, cvičná firma, sociológia a komunikácia, marketing, manažment, bankovníctvo, výchova k podnikaniu, prax.

Www stránka www.ssoske.sk
Štúdium je ukončené - záverečná skúška z odborných ekonomických predmetov - certifikát KROS (slovenský účtovnícky softvér): * ALFA plus - jednoduché účtovníctvo * OMEGA - podvojné účtovníctvo * OLYMP - mzdy a personalistika

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná stredná odborná škola
Adresa sídla školy Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
web: www.ssoske.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná stredná odborná škola

1. Obchodná akadémia so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a…
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
2. Dizajn - grafický a priestorový dizajn
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
60 €
3. Daňové služby (diplomovaný špecialista, titul DiS, večerné)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
58 €
4. Služby v cestovnom ruchu (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
5. Manažment regionálneho cestovného ruchu
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
© 2022 Všetky práva vyhradené, 0.030s
design: widegrafik.