FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

Štúdium ponúka Škola úžitkového výtvarníctva Košice

Dĺžka štúdia 4 roky
Lokalita štúdia Jakobyho 15, 040 01, Košice
Kontakt Ing. Petra Gáborová
tel: 055/6337251
e-mail: marketing@suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Odbor fotografický dizajn je zameraný na rozvoj individuálnej umeleckej osobnosti študenta. Pripravuje ho pre prax, v ktorej bude vedieť tvorivo riešiť úlohy v oblasti fotografického dizajnu.

Žiaci sa postupne zoznamujú s jednotlivými žánrami fotografie: zátišie, krajina, architektúra, reportáž, reklama, portrétna a módna fotografia. Popri zvládnutí klasických fotografických postupov sa dôraz kladie na praktickú a tvorivú prácu v oblasti fotografického dizajnu v tlači (katalóg, plagát, billboard,…), v interaktívnych médiách (web, CD-rom, baner, flash-animácia) až po využitie fotografického videnia v oblasti videa, filmu a TV-reklamy.

Www stránka suvke.sk/nov/fotografia
Štúdium je ukončené maturitná skúška
Podmienky prijatia talentová prijímacia skúška
Ďalšie informácie o štúdiu štúdium je bezplatné
Uplatnenie absolventov Absolventi odboru majú široké predpoklady uplatnenia v praxi: od profesionálnych fotografických štúdií, cez reportážnu alebo dokumentárnu prácu v tlači až po reklamné agentúry či televízie. Ich odborná príprava im tiež umožňuje úspešne študovať na vysokých školách umeleckého zamerania.

Detail školy

Organizátor štúdia Škola úžitkového výtvarníctva Košice
Adresa sídla školy Jakobyho15, 04001, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 055/6337251
e-mail: suvke@suvke.sk
web: www.suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Škola úžitkového výtvarníctva Košice

1. KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO - maliarske techniky
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
2. PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
3. ANIMOVANÁ TVORBA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
4. DIZAJN - grafický a priestorový
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
5. PROPAGAČNÁ GRAFIKA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.035s
design: widegrafik.