PROPAGAČNÁ GRAFIKA

Štúdium ponúka Škola úžitkového výtvarníctva Košice

Dĺžka štúdia 4 roky
Lokalita štúdia Jakobyho 15, 040 01, Košice
Kontakt Ing. Petra Gáborová
tel: 055/6337251
e-mail: marketing@suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Hlavným poslaním Propagačnej grafiky je pripraviť žiakov v širšej oblasti propagačnej tvorby.

Odborná príprava spočíva v osvojení vedomostí z oblasti grafických techník, tvorivej realizácie, navrhovania a vo využívaní znalostí písma, ako i ovládania a využívania počítačovej grafiky, ktorá je súčasťou výučby na oddelení. Cieľom odboru Propagačná grafika je naučiť študenta samostatne vytvoriť návrh k danej téme /plagát, etiketa, značka, obal, kniha, kalendár, katalóg a iné akcidenčné tlačoviny/. Žiaci počas štúdia na odbore získajú nasledovné odborné kompetencie a zručnosti:

– DTP (Desktop publishing) a prepress
- grafický 2D dizajn
- písmo a typografia
- webdizajn
- klasické grafické techniky
- figurálna kresba
- maliarske techniky
- knižná tvorba a ilustrácia
- 2D animácia
- 3D dizajn

V rámci hodín počítačovej grafiky odborných predmetov študenti získajú praktické skúsenosti s týmto softvérom:

– Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
- Adobe Flash
- Adobe Dreamweaver

Www stránka suvke.sk/nov/grafika
Štúdium je ukončené maturitná skúška
Podmienky prijatia talentová prijímacia skúška
Ďalšie informácie o štúdiu štúdium je bezplatné
Uplatnenie absolventov Odbor propagačná grafika pripravuje žiakov k samostatnému riešeniu tém priamo pre prax grafického dizajnéra v konkrétnych grafických podnikoch. Úspešný absolventi nájdu svoje uplatnenie aj na vysokých školách umeleckého smeru.

Detail školy

Organizátor štúdia Škola úžitkového výtvarníctva Košice
Adresa sídla školy Jakobyho15, 04001, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 055/6337251
e-mail: suvke@suvke.sk
web: www.suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Škola úžitkového výtvarníctva Košice

1. FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
2. DIZAJN - grafický a priestorový
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
3. PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
4. PROPAGAČNÁ GRAFIKA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
5. KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO - maliarske techniky
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.029s
design: widegrafik.