PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

Štúdium ponúka Škola úžitkového výtvarníctva Košice

Dĺžka štúdia 4 roky
Lokalita štúdia Jakobyho 15, 040 01, Košice
Kontakt Ing. Petra Gáborová
tel: 055/6337251
e-mail: marketing@suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Študijný odbor propagačné výtvarníctvo si kladie za cieľ vychovávať študentov, ktorí budú zorientovaní v oblasti kultúry s upriamením pozornosti na výtvarné umenie, schopní riešiť úlohy v odbore grafického, úžitkového a priestorového dizajnu.

U študentov rozvíjame kreativitu, samostatné myslenie a rozhodovanie, schopnosť spolupráce. Skladba a obsah odborných vyučovacích predmetov zodpovedá súčasným potrebám praxe, zároveň predkladá nové možnosti vývoja v danej sfére. Obsah poskytuje poznatky a skúsenosti postupov v klasických technológiách, ale aj ovládanie nových technológií a digitálnych médií ako sú počítače, internet, digitálna fotografia, virtuálna grafika a ich vzájomné prepojenie v konečnom výtvarnom produkte. Dôraz sa kladie na zabezpečenie nadväznosti obsahu jednotlivých vyučovacích predmetov.

Študenti pri štúdiu postupujú od jednoduchého k zložitejšiemu, od plochy k trojrozmerným objektom a k priestoru.

Teoreticky a prakticky riešia zadania, napríklad: návrh plagátu, reklamná tlačovina, návrh prvkov firemnej identity a jej použitia, realizácia obalového dizajnu, orientačných systémov, rozvrhnutia výstavných plôch, návrhy interiérových a exteriérových riešení a 3D objektov.

Na hodinách počítačovej grafiky získavajú praktické skúsenosti v grafických programoch: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In Design, Rhinoceros, Adobe Flash a Adobe Dreamweaver.

Súčasťou praktických cvičení je aj odborná prax počas štúdia v trvaní 10 pracovných dní.

Www stránka suvke.sk/nov/vytvarnictvo
Štúdium je ukončené maturitná skúška
Podmienky prijatia talentová prijímacia skúška
Ďalšie informácie o štúdiu štúdium je bezplatné
Uplatnenie absolventov Absolvent odboru Propagačné výtvarníctvo nájde uplatnenie v oblasti grafického a priestorového dizajnu, v štúdiách dizajnu, v spotrebnom priemysle, v službách, v oblasti reklamy, prípadne v samostatnej podnikateľskej činnosti, alebo môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole výtvarného zamerania.

Detail školy

Organizátor štúdia Škola úžitkového výtvarníctva Košice
Adresa sídla školy Jakobyho15, 04001, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 055/6337251
e-mail: suvke@suvke.sk
web: www.suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Škola úžitkového výtvarníctva Košice

1. KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO - maliarske techniky
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
2. PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
3. ANIMOVANÁ TVORBA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
4. DIZAJN - grafický a priestorový
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
5. PROPAGAČNÁ GRAFIKA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.037s
design: widegrafik.