PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

Štúdium ponúka Škola úžitkového výtvarníctva Košice

Dĺžka štúdia 4 roky
Lokalita štúdia Jakobyho 15, 040 01, Košice
Kontakt Ing. Petra Gáborová
tel: 055/6337251
e-mail: marketing@suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Študijný odbor propagačné výtvarníctvo si kladie za cieľ vychovávať študentov, ktorí budú zorientovaní v oblasti kultúry s upriamením pozornosti na výtvarné umenie, schopní riešiť úlohy v odbore grafického, úžitkového a priestorového dizajnu.

U študentov rozvíjame kreativitu, samostatné myslenie a rozhodovanie, schopnosť spolupráce. Skladba a obsah odborných vyučovacích predmetov zodpovedá súčasným potrebám praxe, zároveň predkladá nové možnosti vývoja v danej sfére. Obsah poskytuje poznatky a skúsenosti postupov v klasických technológiách, ale aj ovládanie nových technológií a digitálnych médií ako sú počítače, internet, digitálna fotografia, virtuálna grafika a ich vzájomné prepojenie v konečnom výtvarnom produkte. Dôraz sa kladie na zabezpečenie nadväznosti obsahu jednotlivých vyučovacích predmetov.

Študenti pri štúdiu postupujú od jednoduchého k zložitejšiemu, od plochy k trojrozmerným objektom a k priestoru.

Teoreticky a prakticky riešia zadania, napríklad: návrh plagátu, reklamná tlačovina, návrh prvkov firemnej identity a jej použitia, realizácia obalového dizajnu, orientačných systémov, rozvrhnutia výstavných plôch, návrhy interiérových a exteriérových riešení a 3D objektov.

Na hodinách počítačovej grafiky získavajú praktické skúsenosti v grafických programoch: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In Design, Rhinoceros, Adobe Flash a Adobe Dreamweaver.

Súčasťou praktických cvičení je aj odborná prax počas štúdia v trvaní 10 pracovných dní.

Www stránka suvke.sk/nov/vytvarnictvo
Štúdium je ukončené maturitná skúška
Podmienky prijatia talentová prijímacia skúška
Ďalšie informácie o štúdiu štúdium je bezplatné
Uplatnenie absolventov Absolvent odboru Propagačné výtvarníctvo nájde uplatnenie v oblasti grafického a priestorového dizajnu, v štúdiách dizajnu, v spotrebnom priemysle, v službách, v oblasti reklamy, prípadne v samostatnej podnikateľskej činnosti, alebo môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole výtvarného zamerania.

Detail školy

Organizátor štúdia Škola úžitkového výtvarníctva Košice
Adresa sídla školy Jakobyho15, 04001, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 055/6337251
e-mail: suvke@suvke.sk
web: www.suvke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Škola úžitkového výtvarníctva Košice

1. FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
2. DIZAJN - grafický a priestorový
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
3. PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
4. PROPAGAČNÁ GRAFIKA
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
5. KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO - maliarske techniky
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
denné, štvorročné
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.031s
design: widegrafik.