Maľba a iné médiá

Štúdium ponúka Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Dĺžka štúdia 4 roky
Lokalita štúdia Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava
Kontakt PR manažérka VŠVU
e-mail: pr@vsvu.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Študijný program Maľba a iné média umožňuje študentom v jednotlivých ateliéroch možnosť do hĺbky – na základe získavania autentických skúseností tvorby a tvorivého myslenia – spoznať zákonitosti a špecifiká maľby, ako aj vedie študentov k schopnosti kritickej reflexii vlastnej práce. Podporovaná je individuálna cesta k hľadaniu a spoznávaniu vlastného priestoru výskumu, k chápaniu dôležitosti jeho objavovania v súčasnom svete ako i vymedzenia: k rešpektovaniu jeho hraníc ako aj k ich prekračovaniu.

Štúdium sa uskutočňuje v otvorenej škále od klasickej maľby až po jej najsúčasnejšie pozície s presahmi do iných médií.

Www stránka www.vsvu.sk

Detail školy

Organizátor štúdia Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Adresa sídla školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 , Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: 00421 2 5942 8500
e-mail: pr@vsvu.sk
web: www.vsvu.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (VŠVU) je modernou a dynamickou európskou školou. Výsledky práce jej študentov a pedagógov sú úspešne prezentované nielen na Slovensku, ale po celom svete. Zároveň je VŠVU plne akreditovanou vysokoškolskou inštitúciou v Slovenskej republike, ktorá poskytuje komplexné bakalárske a magisterské vzdelanie v odbore výtvarného umenia, dizajnu, architektúry a reštaurovania a v treťom stupni vysokoškolského štúdia má akreditovaný aj študijný program Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry. Škola má aj svoj vlastný výstavný priestor – Galériu Medium, ktorá je súčasťou budovy VŠVU na Hviezdoslavovom námestí v historickom centre Bratislavy. Prezentuje nielen projekty študentov a pedagógov školy, ale aj iných domácich a zahraničných umelcov.

VŠVU je členom medzinárodných organizácií ELIA (European League of Institutes of the Arts), CUMULUS a European Textile Network. Uskutočňuje výmenné pobyty študentov aj pedagógov so zahraničnými partnerskými inštitúciami v rámci programov Socrates/ERASMUS a CEEPUS i na báze priamej spolupráce s jednotlivými školami. VŠVU sa aktívne podieľa aj na organizovaní medzinárodných workshopov, sympózií, seminárov a na príprave a realizácii výstav.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

1. Maľba a iné médiá
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
denné, bakalárske
Bratislava
© 2022 Všetky práva vyhradené, 0.031s
design: widegrafik.